MigrantÚnia odhlasovala veľmi zvláštnu smernicu o sankcionovaní odmietania migrantov v Európe, kedy by sa mali vyplácať pokuty za každého jednotlivca, ktorému odmietnu žiadosť pre azylové konanie. Je logické, že tieto žiadosti budú prichádzať od nárazníkových štátov  južnej Európy, ktoré sú zhodou okolností na pokraji štátneho úpadku a sú umelo držané nad vodou dotáciami z únie.

Tým, že si západní členovia EÚ presadili v EK a v EP mechanizmus vzájomného preplácania za neprijatých azylantov, otvorili tak nový kanál pre cash-flow do týchto krajín. Vznikli by tak potrebné infúzie do peňažného obehu ekonomického pacienta gréckeho, macedónskeho, talianskeho a podobne.

Obeh jedného človeka, respektívne človekoobeh, by vyzeral asi takto:

A/EÚ vracia nelegálnych a neželaných migrantov v zmysle smerníc naspäť do Turecka.

B/Turecko namiesto týchto vrátených odošle do Grécka už legalizovaných migrantov v pomere 1:1.

C/Grécko napriek tomu ako nárazník bude mať najviacej azylantov a preto ich prebytky a záujem ich kumulovať kvôli prijatému výkupnému. Treba zohľadniť aj bezvízový styk s Tureckom, ktorý sa má tento rok  začať uskutočňovať.

D/Kumulovaných azylantov bude posúvať štátom, ktoré majú povinnosť v rámci zmluvných kvót takýchto prijímať.

E/Keď ich neprijmú, vyplatia Grécku výkupné za každého 250 000€. Toto sa bude diať v každom nárazníkovom štáte.

F/Malé členské štáty ako je Slovensko, Slovinsko, 3 pobaltské štáty nebudú mať dosť peňazí vzhľadom k malým štátnym rozpočtom, aby vyplatili výkupné a tu sa začnú zadrhávať kolieska mechanizmu. Akékoľvek iné riešenie než chce smernica EÚ, bude konfliktné. Neplatenie výkupného bude mať za následok iné sankcie pre daný štát, čo mu hrubo zdeformuje rozpočet, zaplatenie výpalného bude mať tiež hrubý dopad na štátnu kasu.

G/Príjem azylantov v nanútenej výške bude mať určite zlý dopad nielen na štátnu kasu ale aj na infraštruktúru, sociálne chovanie a hlavne bezpečnosť občanov.

Z týchto alternatív je k dispozícii vždy len o trochu menšie zlo. Tí, ktorí na tom zarobia, sú bohaté štáty únie (majú na výpalné, prijímajú platby od členov), ECB a iní donori (ušetria na pomoci krachujúcim štátom) a samotné krachujúce štáty, ktoré dostanú nové peňazovody.

Prehrávajú slabší, platobne poctiví východoeurópania, ktorí si budú draho platiť za akú-takú bezpečnosť a nerušený rozvoj ekonomiky.

Je otázne však, čo by v prípade prehnaného kumulovania azylantov a tým kapitálu získaného výmenným obchodovaním s ľuďmi  spôsobilo. Ich vysoký stav v jednom štáte prináša rôzne nepríjemnosti. V južných štátoch je nezamestnanosť, takže nejaké integrovanie neprichádza veľmi do úvahy. Preto sa príjemca rozhodne nejakých preposlať ďalej a vyplatiť za to výkupné. Takto sa z azylantov stane obchodný artikel, ktorý sa bude stále dokolečka presúvať po Európe.  Nedá sa presne predpovedať, dokedy bude fungovať takáto hračka na zotrvačník. A ľudia nie sú zemiaky čo sa prehadzujú z jedného auta na druhé a môžu sa kvôli takému životnému štýlu vzbúriť.

Akú-takú úľavu z tohoto zovretia podmienok by mohla priniesť zľava na povinnosť platiť do rozpočtu EÚ pre štát, ktorý sa rozhodne azylantov prijímať a nakladať s nimi v zmysle podmienok zmluvy a bezvízového kontaktu s Tureckom. Výška tejto zľavy by mala kompenzovať polovicu výdavkov na azylantov. Za takých okolností by mohol členský štát udržiavať krehkú rovnováhu vo vlastnom vnútornom cashflowe. Vznikol by tak mechanizmus zložený z ekonomických nástrojov bonus-malus. Malus bol stanovený. Chýba bonus.

©Ľudmila Balážová-Marešová

obrázky: Pixabay

Azylanti v novom zotrvačníku EÚ a bonus-malushttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2016/05/KrízaMigračná-e1462401727216.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2016/05/KrízaMigračná-e1462401727216.jpgadminKomentáreKomentáre,Migrácia v EÚÚnia odhlasovala veľmi zvláštnu smernicu o sankcionovaní odmietania migrantov v Európe, kedy by sa mali vyplácať pokuty za každého jednotlivca, ktorému odmietnu žiadosť pre azylové konanie. Je logické, že tieto žiadosti budú prichádzať od nárazníkových štátov  južnej Európy, ktoré sú zhodou okolností na pokraji štátneho úpadku a sú umelo...