Author Archives: admin - Page 86

Historický krúžok

Šejch Músa ar Rueili – Alois Musil, arabista a dobrodruh

Motto: Učenosť je obmedzená, povaha je nekonečná. /citát A. Musila/ Zaujímavá osobnosť českej a svetovej arabistiky Alois Musil /1868-1944/ vyryla namiesto do otcovského poľa na Morave hlbokú brádzu do histórie arabistiky, archeológie, topografie a ďalších pomocných historických vied. Chlapec z chudobnej roľníckej rodiny z Moravy urobil v druhej polovici 19. storočia a prvej pol. 20. storočia kariéru porovnateľnú s Lawrenceom z Arábie a ešte viac. (viac…)
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Sprístupnili pápežovu knižnicu

V marci 2014 Vatikán sprístupnil svoju knižnicu v digitálnej forme. Na internete je možné alebo bude možné prehľadávať vyše 82 000 publikácií a manuskriptov. Projekt digitalizácie uskutočnili spoločne Vatikánsky štát a japonská spoločnosť NTT DATA. Jedná sa o obdobie stredoveku a renesancie a celkovo bolo oskenovaných 40 miliónov strán. Spoločníci projektu investujú celkom 20 miliónov dolárov. Aktuálne sú publikované na webe latinské a grécke písomnosti. Pápežská knižnica bola založená v 15. storočí. V súčasnosti si možno v jej e-shope zakúpiť publikácie týkajúce sa tematiky samotnej knižnice či historických vied. Okrem virtuálnej knižnice je možné študovať materiály v zrekonštruovanej bibliotéke priamo vo Vatikánskej apoštolskej knižnici, no ich požičiavanie a vynesenie von nie je možné. To si môže dovoliť len úradujúci pápež. Jej dnešná internetová adresa je: Zdroj: Historická revue 4/2014 Text: PressburgStyle foto:wikipédia
Pokračovať v čítaní

Evanjelium Ježišovej manželky

Objavil sa útržok papyrusu, ktorý v koptskej reči spomína Ježišovu manželku. Toto rúhanie sa rigidnej rímskokatolíckej náuke možno čítať na útržku veľkom ako vizitka. Vzácny nález sa nachádza v rukách anonymného Egypťana. Dôležitá časť textu o Ježišovom manželskom stave znie: „Ježiš mi povedal: Moja manž“ Vatikánski preláti majú problém. Zrejme im tu chýbajú aj adekvátne protiargumenty. Vierouka je vážne atakovaná uhlíkovou analýzou, ktorá dokázala, že papyrus pochádza zo storočia po Kr., z čoho možno logicky vyvodiť, že starí kresťania ešte osem storočí po ukrižovaní Ježiša Nazaretského mali inú predstavu a správy o živote svojho Spasiteľa, než sa vyučuje teraz. Keďže tieto biografické údaje sa vraj nachádzali v neuznaných apokryfných evanjeliách - evanjelium Rozhovor s Bohom, (o detstve Ježišovom) Evanjelium podľa Filipa, (ktoré hovorí o ľúbostnom vzťahu medzi Ježišom a Máriou Magdalénou, z ktorého mu porodila dcéru Sáru), Evanjelium podľa Márie, (ktoré opisuje konflikt medzi apoštolom Petrom a Máriou Magdalénou), Evanjelium podľa Tomáša, Evanjelium o pravde, Evanjelium o Egypťanoch.), analýza kúska koptského papyrusu priživuje vieroučný konflikt vo zväzku kresťanských cirkví, menovite medzi pravoslávím a rímsko-katolíkmi. Zdroje: Historická revue č.5/2014 ©text SvP foto:wikipédia
Pokračovať v čítaní

O Ukrajine /komentár/

Máme to už tesne za našimi hranicami. Dojem z toho je nedobrý. Ukrajina sa nedokázala pretransformovať ekonomicky pokojnou cestou. Následok toho bolo infiltrovanie štátu rôznymi žoldniermi, ktorí sa dávajú najímať, aby sa zaslúžili o rozpad starého „zlého“ štátu na „dobrý“ – neviemaký, či už sú na strane Ruska alebo “nového poriadku“. Ukrajina začala platiť za svoju slabosť, za neskorú reakciu politikov na nebezpečenstvá, za neschopnú diplomaciu a politiku, ktorá ignorovala postoje štátov, čo sa chovajú ako dva mlynské kamene melúce slabé ukrajinské zrno. Mier sa im preto nepodarilo zachrániť, no možno ani nechceli, lebo povaha Ukrajincov je onakvejšia ako slovenských občanov. (viac…)
Pokračovať v čítaní

Bývalý skín zvolený za viceprezidenta maďarského parlamentu

Tamás Sneider bol búrlivákom. Na začiatku 90. rokov sa tento syn egerských vinohradov na severe Maďarska dával volať Roy. Spolu so svojou partiou skinheadov jazdil na motorke a strašil Rómov, ktorí mali tú smolu, že sa nachádzali v dráhe jeho pohybu. Tamás Sneider, ktorý sa napokon ocitol v Hnutí za lepšie Maďarsko /Jobbik/, sa stal šiestym viceprezidentom parlamentu 6. mája 2014 aj vďaka hlasom zoskupenia extrémnej pravice a Fidesz-u a jeho 133 poslancom. Premiér Viktor Orbán mu dal bez váhania ten svoj a tak posilnený o 20% hlasov a 23 kresiel parlamentu, Jobbik sa stal protivníkom, s ktorým treba počítať. 38 poslancov ľavicovej opozície na revanš hlasovalo proti Sneiderovi, 5 hlasov ekologistov však chýbalo. 4 poslanci Fideszu, medzi ktorými sa nachádza minister spravodlivosti Tibor Navracsics a minister ľudských zdrojov Zoltán Balogh, sa odmietli zúčastniť na hlasovaní. Zdroj: Le Monde 8. mája 2014, „Un ancien skinhead élu vice-président du Parlement hongrois“ ©preklad PressburgStyle, foto:wikipédia  
Pokračovať v čítaní
Frankofónne štáty

Francois Hollande: Zvrat francúzskej ekonomiky je blízko

Prezident Hollande, ktorý vstupuje v máji 2014 do tretieho roku svojho prezidentského mandátu, predpovedal podľa vydania Journal du Dimanche zo 4. mája 2014, že toľko očakávaný  obrat ekonomiky k lepšiemu prichádza a sľúbil, že táto nová fáza dovolí prerozdelenie miery kúpyschopnosti v spoločnosti. „Etapa náprav ešte neskončila, no ekonomický obrat začína.“  Ďalej upresňoval: „...redistribúcia kúpyschopnosti sa udeje prostredníctvom zníženia daní“. (viac…)
Pokračovať v čítaní