Author Archives: admin - Page 85

Idoly a omyly:Buriči na pražskom hrade

8.časť V poslednom čase sa zaoberám témou "Idoly a omyly II."  kriticky a s podozrením, či to nie sú moje vlastné kaleráby do hlavy. Ale: všetko je relatí môj postoj kritičky dejepisných a politických ikôn nie každému šmakuje, niekomu zas áno. Tak ku mne priviedla táto kalerábová zbierka niektoré nové nicky, ktorých prítomnosť si vážim a zároveň ma pripravila o pozornosť iných. No ale, všímam si, že veľmi podobne pristupuje k problémom nielen moja maličkosť ale i sám prezident český, národa predstaviteľ, taktiež jeho poradca Petr Hájek. Mám pochybnosť, či si prezident vyberá poradcov alebo poradcovia prezidenta, resp. teplo kancelárie na Hrade. Zaujalo ma toto buričské  menenie pozícií, ktoré som nepochopila, avšak podozrievavo naďalej skúmala, veď nie je možné, aby poradca prezidenta a on sám nemali dosť fištrónu. Prečo vlastne s nadhľadom posudzovaný je Tatíček Masaryk, otec národa českého v hradných kuloároch?  Prečo sa zrazu popisuje tak trochu kacírsky jeho politický a ideologický image? Zrejme informácie o Tatíčkovi preniknuvšie do širšieho povedomia už neumožňujú udržiavať ikonu tvorcu štátu v Benešovskej nalakovanej úprave. Okrem toho, revízia Masarykovej ikonografie neškodí neskorším jeho vyznavačom z prostredia českého disentu a polodisentu, veď oni ho dosadili na prestol buržoázne-demokratický, parlamentárny a ústavný. Český disent a chartisti naozaj nemajú dôvod štorcovať sa Klausovmu rúhaniu, ktoré ich samých predsa nepoškodzuje, naopak, zvýrazňuje ich zameranie na buržoázne-demokratickú západnú  tvár TGM, ktorú si počas politického undergroundu …
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Idoly a omyly: Primadonna Emmy Destinn a vlastenecký odboj

VII. časť Ema Destinová /1878-1930/ Pre osvetlenie udalostí zmietajúcich národmi a národnosťami Rakúsko-Uhorska a vzniku nového štátu československého treba dať slovo i ženám, nielen mužom.  Veľmi výraznou ženskou osobnosťou, ktorú zapísali do análov histórie, je operná diva Emma Destinová, česká vlastenka. V rámci aktivít „Maffie“ pracovala ako spojka a či agentka Voskovej výzvednej služby usilovne pracujúcej na osamostatnení sa Česka a Slovenska.  Vlastným menom Ema Kittlová, pochádzajúca z rodiny pražského priemyselníka, finančníka a kultúrneho mecenáša, sa už v útlom veku začala hudobne vzdelávať. Jej operná kariéra začala v berlínskej opere v úlohe Santuzzi v opere Sedliak gavalier a mala prenikavý úspech. Od r. 1898 do 1914 spievala na najznámejších operných javiskách sveta. Organizovala koncerty so svojím operným partnerom Enricom Carusom. Dokonca pre ňu osobne boli napísané nové opery, napr. Dievča zo zlatého západu, Salomé od Richarda Straussa a iné.  Po vypuknutí I. svetovej vojny sa vrátila do vlasti a zapojila sa do činnosti Maffie. Bola súčasťou konšpiračnej siete odbojovej organizácie. Pri prevoze zprávy do zahraničia ju zatkla cisárska polícia a internovala na jej vlastnom panstve v Stráži nad Nežárkou.  Od opernej sezóny roku 1917 spievala opäť, a to prvý krát po nútenej prestávke v roli Libuše, čo sa stalo národnou udalosťou číslo jedna.  Usporadúvala koncerty s vlasteneckou tematikou po celých Čechách a Slovensku a prispievala tak k pohybom smerujúcim k národnému osamostatneniu.  Už počas svojej kariéry opernej primadony začala písať básne, drámy…
Pokračovať v čítaní

Idoly a omyly: Boľševický puč a masarykovská legenda

6.časť Výňatok z "Encyklopedie tajných služeb 20. století." Autori: Helmut Roewer, Stefan Schäffer, Matthias Uhl, rok vydania 2003   heslo: Pozadie a súvislosti pádu ruskej monarchie.   Zo spravodajského hľadiska je na tomto boľševickom puči významná tá okolnosť, že ho sprevádzala a intenzívne podporovala náročná, z mnohých čiastkových opatrení pozostávajúca operácia nemeckých tajných služieb. Menej významnú úlohu popritom zohral Vladimír Iljič Uljanov ako hnacia sila a ťažko regulovateľná hlava udalostí. Dôležitejšie bolo, že tento muž by bez nemeckých peňazí a bez nemeckej logistiky z najväčšou pravdepodobnosťou vôbec nedostal príležitosť.   Udalosti, ktoré všetkému predchádzali, možno sledovať najskôr od roku 1915. Od tohto roku možno preukázať intenzívne nemecké úsilie vytrhnúť nepriateľské Rusko zo zväzku mocností Dohody za pomoci vnútorných nepokojov.   Bola to sústredená akcia berlínskeho ministerstva zahraničia, nemeckého generálneho štábu armád, hlavne jeho oddelenia IIIb a mnohých jednotlivcov, ktorí sledovali najrozličnejšie záujmy.   Použitá stratégia pozostávala z dvoch prvkov: jednak zvrhnúť cársky režim, jednak obsahovala tendenciu oslabiť impérium odtrhnutím neruských národov.   Exponenti na nemeckej strane boli diplomati Ulrich Graf Brockdorff-Ranzau, Rudolf Nadolny a bývalý soc-dem- revolucionár a vojnový zbohatlík Alexander Helphand.   Na ruskej strane bol spojovacím článkom Karl Radek.   Nemecká akcia bola obsahovo mnohovrstevnatá natoľko, že sa nedá dopátrať jednotného mena celej operácie. Dokumenty berlínskeho min. zahraničia boli uložené pod hlavičkou „revolucionizovania Ruska“.   Obsahuje rôzne aktivity,  snahy…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Idoly a omyly: Tatíček Masaryk /seriál/

5. časť. Motto Citát TGM: Mravnost dnes znamená do velké míry mravnost politickou. Nedělejme rozdíl mezi politikou a mravností.  je na prvý pohľad téma príliš posvätná, než aby som v nej nachádzala protiklady a nepravdy. Ani by ma nenapadlo kádrovať ikonu československej histórie, keby som si neprečítala pojednanie súčasného českého prezidenta Václava Klausa o TGM publikované v roku 2007. Václav Klaus nerieši paradoxy a či utajené lži v biografii TGM, skôr rieši mediálnu masarykovskú legendu, ktorá vznikala už pred jeho nainštalovaním do kresla prvého prezidenta ČSR. Uvádza niekoľko mýtov, s ktorými sa stretávame pri štúdiu danej historickej etapy súvisiacej so životopisom TGM.  Vo svojej úvahe sumarizuje niektoré základné črty tohto fenoménu a uvádza šesť mýtov, ktoré sa tradujú o TGM. Sú to mýtus o neutrálnosti, nadstranníckosti, absolutistickom pojatí demokracie, o úspešnej národnostnej politike, o svetovosti a európskosti a nakoniec o autentickosti, neelitárstve a otvorenosti.  Nebudem toto korigovať, beriem to ako smerodajné fakty získané štúdiom relevantných historických dôkazov, ku ktorým má súčasný prezident nepochybne prístup. Skôr ma zaujal spôsob ako k týmto vlastnostiam svojho profilu TGM prišiel. Na určité konkrétne fakty som narazila pri prečesávaní prameňov poriadne strapatého účesu, ktorý nasadili ďalšej mýtickej konštrukcii v čsl. histórii akou je prípad anabázy čsl. légií cez Sibír. Popri čítaní dôveryhodných i tých menej dôveryhodných zdrojov som narazila na popis aktivít jeho pobratima a politickej dvojičky Edvarda Beneša.  Hlavne čo sa týka využitia finančných prostriedkov získaných od spolkov…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Idoly a omyly: Štefánik a cárovo zlato /seriál/

V rámci môjho dlhotrvajúceho projektu "Idoly a omyly"  uvažujem nad kontroverzným pôsobením generála francúzskej armády Milana Rastislava Štefánika pri zostavovaní a činnosti Československej légie na území Ruskej monarchie a neskôr boľševického Ruska. Prešla som veľa prameňov. Od českých až po ruské. České zdroje napospol prezentujú čsl. légie v Rusku ako štátotvorný element, ktorý sa svojou krvou zaslúžil o vznik prvej ČSR. O tom, ako sa tam v skutočnosti správali, ako lúpili, vraždili, tlačili falošné bankovky a drancovali skromné ekonomické zdroje všade pozdĺž Transsibírskej magistrály nebudem ale písať Skôr ma zaujalo podozrenie, ktoré sa snažia niektorí znalci histórie vrhnúť na uctievanú postavu slovenskej minulosti akou nepochybne Milan Rastislav Štefánik je. Je nepochybné, že Štefánik sa veľmi angažoval pri zostavovaní čsl. légií na území Ruska a veľmi sa staral o ich politicko-ideologické zameranie. Legionári mali jednoznačne zahájiť boj proti boľševizmu a bojovať v bielogvardejskom zoskupení bojových síl v súčinnosti s admirálom Kolčakom. Tak sa zo začiatku aj dialo. Bitka pri Zborove, kde sa stretli proti sebe rakúsko-uhorské a cárske ruské vojská, ukázala dobré bojové schopnosti Čechov, čo sa neskôr stalo súčasťou bojovej hrdosti čsl. armády.   Citát: Anton Hrnko: Chlapci od Zborova Kerenského ofenzíva začala 1. júna 1917 a už na druhý deň bola do bojov nasadená i prvá česko-slovenská strelecká brigáda so svojimi troma plukmi (Mistr Jan Hus, Ján Žižka z Trocnova a…
Pokračovať v čítaní

Idoly a omyly: Keď básnik D´Annunzio dobýval Rijeku /seriál/

3.časť Veľmi bizarná, tvorivá, politicky výstredná osobnosť talianskeho umenia a politiky. Zaraďujem túto tému do „Idolov a omylov II." preto, že Gabriele d'Annunzio bol kedysi idolom nielen talianskej mládeže ale i celoeurópskej. Nehodlám robiť analýzu jeho literárnych počinov, iba sa zastaviť nad jedným javom v jeho živote a to bola jeho vojenská a politická avantúra. D´Annunzio mal  svoju predstavu o politickom usporiadaní Európy po vojne, odmietal systém parížskych dohôd a ako aktívny dôstojník si tieto svoje názory vedel premietnuť do reality. Chcel riešiť nedostatky Rapallskej zmluvy priznávajúcej právo na Rijeku-Fiume  Juhoslávii. S  2000 dobrovoľníkmi obsadil mesto a nastolil v ňom vojenskú diktatúru. Vyhlásil ústavu, ktorú vytvoril spolu s Alcestom de Ambris. Táto ústava sa neskôr zapáčila Mussolinimu natoľko, že sa ňou bezozbytku inšpiroval. Okrem titulu Duce prevzal do talianskej fašistickej ústavy všetky základné ideové piliere ústavy pre Fiume. D´Annunzio sa po svojom nacionalistickom výstrelku  s Fiume stiahol z politickej scény. Otvorene sa nepriznával k fašistickej ideológii a nerobil kariéru v Mussoliniho fašistickej republike. Keďže základné východiská ústavy z Fiume predikoval de Ambris a d´Annunzio to celé umelecky preformátoval, nie je isté, kto bol vlastne otcom fašizmu. Nepochybne, d´Annunzio zostal idolom i v nových zmenených podmienkach fašistických európskych diktatúr. V jeho básnickom, prozaickom a dramatickom diele nenájdeme sformulované žiadne základné princípy fašizmu a preto sa domnievam, že on sám síce svojím dobrodružným nacionalizmom toto inšpiroval, no akosi netušil, čo všetko spôsobí.…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Idoly a omyly: Stalin a jeho aliasy /seriál/

časť.  Tentokrát mám na tácke nie svoj vlastný idol.  Je to z môjho pohľadu antiidol. No mnohí považujú Džugašviliho ešte stále za dobrodincu Rusov. Traduje sa, že tento komunistický diktátor bol na začiatku svojej kariéry agentom cárskej Ochranky. Aj keď v Stalinovom prípade chýbajú doklady, vylúčiť nemožno, že zo začiatku si nechal platiť od ruského cára za služby agenta. Do úvahy by to prichádzalo i preto, že v roku 1906 sa dostal prvýkrát do zahraničia do Stockholmu, aby sa zúčastnil zjazdu SDRSR- Sociálno-demokratickej robotníckej strany Ruska. Na tomto zjazde bolo odhlasované ukončenie praxe, keď táto strana organizovala prepady bánk s cieľom  dotovať tak stranícku činnosť. Od roku 1906 sa datuje údajná spolupráca s cárskou Ochrankou podľa svedectiev boľševikov Šatunovskej a Šaumjana. Táto spolupráca mala trvať do roku 1912,  kedy ho cárska polícia chytila a bol poslaný opäť raz do vyhnanstva na Sibír. Stalin v období 1906-1912 pokračoval v organizovaní lúpeží bánk pod nickom Kamo. Jeho kumpánom bol spolupartajník Ter-Petrosian lúpežiaci pod menom Koba. Treba zdôrazniť, že alias Stalin si Džugašvili dal až po roku 1917. Dovtedy používal podľa svedkov alias Fikus pre kontaktovanie sa s Ochrankou. Nakoniec, treba pripomenúť, že vyhlásenie SDRSR o zrušení lúpežných prepadov Stalin nedodržal a naďalej pod aliasom Koba tieto organizoval. Jeho kumpán Lenin mu v…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Idoly a omyly: Coco Chanel pod maskou /seriál/

1. časť Idoly a omyly II.: Ako to chodí naozaj. Rozpory medzi idealizovanou predstavou z médií a skutočnosťou bývajú dramatické, ba až šokujúce. Gabrielle "Coco" Chanel (1883/1971) je vo svetle mnou čerstvo získaných informácií veľmi kontroverzná postava francúzskych dejín čia. Čítala som o nej sťa pubertiačka  v módnych časopisoch, že aká je to veľká osobnosť francúzskej kultúry a obchodu. A predstavovala si, že keď zmaturujem, emigrujem do Paríža a urobím tam kariéru ako veľká Kariéra z modistky na jednu z najbohatších žien vo francúzskom módnom priemysle je impozantná. Teraz, vo svetle získaných informácií zarachotil ďalší idol spadnuvší z piedestálu. Počas druhej svetovej vojny v Paríži sa zorientovala a prispôsobila situácii až príliš pružne. Začala pracovať pre nemecký Sicherheitsdienst prostredníctvom svojho milenca Gunthera von Dincklage. Je známa jej akcia z roku 1943, keď na objednávku Nemcov nadväzovala kontakt s britským premiérom Winstonom Churchillom. Operácia "Modelhut" nebola úspešná... V roku 1944, po dobytí Paríža spojencami sa ocitla dokonca na krátku dobu vo väzení za kolaboráciu s je teda Potom odišla do exilu vo Švajčiarsku, odkiaľ sa vrátila až začiatkom 50-tych  rokov. Pobývala tam s kým iným, ak nie so svojím drahým von Dincklage.  Zaplatila vysokú čiastku odstupného (aký eufemizmus)  Walterovi Schellenbergovi oplátkou za nezmienenie sa o tomto fakte vo svojich pamä A…
Pokračovať v čítaní
Ekonomika

Aféra BNP Paribas /Seriál Aféry/

BNP Paribas porušila embargo na transakcie s Iránom, Sudánom a Kubou. Pre Washington je to jasná správa. Túto francúzsku banku ohrozuje zmluvná pokuta 10 miliárd USD. Americká strana trvá na potrestaní zodpovedných byrokratov BNP Paribas, ktorých by vzhľadom k ustanoveniam zmluvy mohli sankcionovať osobne, dokonca v hre  je aj väzenie. Špekuluje sa, či podá demisiu prezident druhej najväčšej banky eurozóny Baudoin Prot. Nevedno ani to, či mu demisia pomôže, lebo bankový regulátor v New Yorku Benjamin Lawsky žiada hlavy dvanástich bankárov BNP Paribas. V City z toho vzniká nepokoj kvôli burzovým parametrom. Zdroj z prostredia banky to komentoval:"Robíte transakcie v dolároch a stávate sa bez toho, aby ste chceli podriadeným americkej justícii." BNP Paribas sa v týchto intenciách chystá začať spoluprácu s políciou. júna 2014 zverejnil portál , že definitívny rozsudok o pokute medzi 4,8-6,5 padol. Banka bude mať možnosť vyjednávať v rámci stanoveného rozpätia. zdroj: Journal du Dimanche, ©text Pressburg Style          
Pokračovať v čítaní
Ekonomika

Preddavok dane na budúce straty

Čudesná logika - preddavok dane na budúce straty - sa ujala. Čo si o tom myslia ľudia, ktorí budú donútení dať do likvidácie nové firmy alebo ich predať za babku a odísť na zárobky za mláku, tých, ktorí sa toť ocitli pod stoličkou rozhorčenej občianky v parlamente, aj tak nezaujíma. Čistiť hospodárstvo od stratových firiem je postup, ktorý už nepatrí do moderného ekonomického myslenia. Firmy mnohokrát sú totiž zakladané ako posledná jediná alternatíva ako prežiť a neocitnúť sa na úrade práce, kde im dajú 5€ na deň. Žiadnu sociálnu solidaritu tu nevidím, hoci sa jedná, čisto nominálne, o socialistickú vládnu stranu, ktorej poslanci sú slovenskí ob čania. Prečítala som si reakcie na smerácke daňové kotrmelce v eTrende. Musím konštatovať, že neexistuje v našich médiách kladná reakcia na túto novotu. Zabezpečenie dane z budúcich ziskov je známe už dávnejšie v západnej Európe, a to hlavne v najvyspelejších ekonomikách. Je čudné, že naša vládnuca elita považuje Slovensko za vyspelý štát so silnou ekonomikou. Daňové licencie sa pýtajú tam, kde si už firmy vytvorili silné podnikateľské prostredie a majú zásoby peňazí. Na Slovensku je to presne naopak. Firmy vznikajú ako huby po daždi (je to však často z núdze cnosť), no výkony majú minimálne. Je nemorálne žiadať od malých a stredných podnikateľov, aby…
Pokračovať v čítaní