Author Archives: admin - Page 85

Historický krúžok

Idoly a omyly: Tatíček Masaryk /seriál/

5. časť. Motto Citát TGM: Mravnost dnes znamená do velké míry mravnost politickou. Nedělejme rozdíl mezi politikou a mravností.  je na prvý pohľad téma príliš posvätná, než aby som v nej nachádzala protiklady a nepravdy. Ani by ma nenapadlo kádrovať ikonu československej histórie, keby som si neprečítala pojednanie súčasného českého prezidenta Václava Klausa o TGM publikované v roku 2007. Václav Klaus nerieši paradoxy a či utajené lži v biografii TGM, skôr rieši mediálnu masarykovskú legendu, ktorá vznikala už pred jeho nainštalovaním do kresla prvého prezidenta ČSR. Uvádza niekoľko mýtov, s ktorými sa stretávame pri štúdiu danej historickej etapy súvisiacej so životopisom TGM.  Vo svojej úvahe sumarizuje niektoré základné črty tohto fenoménu a uvádza šesť mýtov, ktoré sa tradujú o TGM. Sú to mýtus o neutrálnosti, nadstranníckosti, absolutistickom pojatí demokracie, o úspešnej národnostnej politike, o svetovosti a európskosti a nakoniec o autentickosti, neelitárstve a otvorenosti.  Nebudem toto korigovať, beriem to ako smerodajné fakty získané štúdiom relevantných historických dôkazov, ku ktorým má súčasný prezident nepochybne prístup. Skôr ma zaujal spôsob ako k týmto vlastnostiam svojho profilu TGM prišiel. Na určité konkrétne fakty som narazila pri prečesávaní prameňov poriadne strapatého účesu, ktorý nasadili ďalšej mýtickej konštrukcii v čsl. histórii akou je prípad anabázy čsl. légií cez Sibír. Popri čítaní dôveryhodných i tých menej dôveryhodných zdrojov som narazila na popis aktivít jeho pobratima a politickej dvojičky Edvarda Beneša.  Hlavne čo sa týka využitia finančných prostriedkov získaných od spolkov…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Idoly a omyly: Štefánik a cárovo zlato /seriál/

V rámci môjho dlhotrvajúceho projektu "Idoly a omyly"  uvažujem nad kontroverzným pôsobením generála francúzskej armády Milana Rastislava Štefánika pri zostavovaní a činnosti Československej légie na území Ruskej monarchie a neskôr boľševického Ruska. Prešla som veľa prameňov. Od českých až po ruské. České zdroje napospol prezentujú čsl. légie v Rusku ako štátotvorný element, ktorý sa svojou krvou zaslúžil o vznik prvej ČSR. O tom, ako sa tam v skutočnosti správali, ako lúpili, vraždili, tlačili falošné bankovky a drancovali skromné ekonomické zdroje všade pozdĺž Transsibírskej magistrály nebudem ale písať Skôr ma zaujalo podozrenie, ktoré sa snažia niektorí znalci histórie vrhnúť na uctievanú postavu slovenskej minulosti akou nepochybne Milan Rastislav Štefánik je. Je nepochybné, že Štefánik sa veľmi angažoval pri zostavovaní čsl. légií na území Ruska a veľmi sa staral o ich politicko-ideologické zameranie. Legionári mali jednoznačne zahájiť boj proti boľševizmu a bojovať v bielogvardejskom zoskupení bojových síl v súčinnosti s admirálom Kolčakom. Tak sa zo začiatku aj dialo. Bitka pri Zborove, kde sa stretli proti sebe rakúsko-uhorské a cárske ruské vojská, ukázala dobré bojové schopnosti Čechov, čo sa neskôr stalo súčasťou bojovej hrdosti čsl. armády.   Citát: Anton Hrnko: Chlapci od Zborova Kerenského ofenzíva začala 1. júna 1917 a už na druhý deň bola do bojov nasadená i prvá česko-slovenská strelecká brigáda so svojimi troma plukmi (Mistr Jan Hus, Ján Žižka z Trocnova a…
Pokračovať v čítaní

Idoly a omyly: Keď básnik D´Annunzio dobýval Rijeku /seriál/

3.časť Veľmi bizarná, tvorivá, politicky výstredná osobnosť talianskeho umenia a politiky. Zaraďujem túto tému do „Idolov a omylov II." preto, že Gabriele d'Annunzio bol kedysi idolom nielen talianskej mládeže ale i celoeurópskej. Nehodlám robiť analýzu jeho literárnych počinov, iba sa zastaviť nad jedným javom v jeho živote a to bola jeho vojenská a politická avantúra. D´Annunzio mal  svoju predstavu o politickom usporiadaní Európy po vojne, odmietal systém parížskych dohôd a ako aktívny dôstojník si tieto svoje názory vedel premietnuť do reality. Chcel riešiť nedostatky Rapallskej zmluvy priznávajúcej právo na Rijeku-Fiume  Juhoslávii. S  2000 dobrovoľníkmi obsadil mesto a nastolil v ňom vojenskú diktatúru. Vyhlásil ústavu, ktorú vytvoril spolu s Alcestom de Ambris. Táto ústava sa neskôr zapáčila Mussolinimu natoľko, že sa ňou bezozbytku inšpiroval. Okrem titulu Duce prevzal do talianskej fašistickej ústavy všetky základné ideové piliere ústavy pre Fiume. D´Annunzio sa po svojom nacionalistickom výstrelku  s Fiume stiahol z politickej scény. Otvorene sa nepriznával k fašistickej ideológii a nerobil kariéru v Mussoliniho fašistickej republike. Keďže základné východiská ústavy z Fiume predikoval de Ambris a d´Annunzio to celé umelecky preformátoval, nie je isté, kto bol vlastne otcom fašizmu. Nepochybne, d´Annunzio zostal idolom i v nových zmenených podmienkach fašistických európskych diktatúr. V jeho básnickom, prozaickom a dramatickom diele nenájdeme sformulované žiadne základné princípy fašizmu a preto sa domnievam, že on sám síce svojím dobrodružným nacionalizmom toto inšpiroval, no akosi netušil, čo všetko spôsobí.…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Idoly a omyly: Stalin a jeho aliasy /seriál/

časť.  Tentokrát mám na tácke nie svoj vlastný idol.  Je to z môjho pohľadu antiidol. No mnohí považujú Džugašviliho ešte stále za dobrodincu Rusov. Traduje sa, že tento komunistický diktátor bol na začiatku svojej kariéry agentom cárskej Ochranky. Aj keď v Stalinovom prípade chýbajú doklady, vylúčiť nemožno, že zo začiatku si nechal platiť od ruského cára za služby agenta. Do úvahy by to prichádzalo i preto, že v roku 1906 sa dostal prvýkrát do zahraničia do Stockholmu, aby sa zúčastnil zjazdu SDRSR- Sociálno-demokratickej robotníckej strany Ruska. Na tomto zjazde bolo odhlasované ukončenie praxe, keď táto strana organizovala prepady bánk s cieľom  dotovať tak stranícku činnosť. Od roku 1906 sa datuje údajná spolupráca s cárskou Ochrankou podľa svedectiev boľševikov Šatunovskej a Šaumjana. Táto spolupráca mala trvať do roku 1912,  kedy ho cárska polícia chytila a bol poslaný opäť raz do vyhnanstva na Sibír. Stalin v období 1906-1912 pokračoval v organizovaní lúpeží bánk pod nickom Kamo. Jeho kumpánom bol spolupartajník Ter-Petrosian lúpežiaci pod menom Koba. Treba zdôrazniť, že alias Stalin si Džugašvili dal až po roku 1917. Dovtedy používal podľa svedkov alias Fikus pre kontaktovanie sa s Ochrankou. Nakoniec, treba pripomenúť, že vyhlásenie SDRSR o zrušení lúpežných prepadov Stalin nedodržal a naďalej pod aliasom Koba tieto organizoval. Jeho kumpán Lenin mu v…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Idoly a omyly: Coco Chanel pod maskou /seriál/

1. časť Idoly a omyly II.: Ako to chodí naozaj. Rozpory medzi idealizovanou predstavou z médií a skutočnosťou bývajú dramatické, ba až šokujúce. Gabrielle "Coco" Chanel (1883/1971) je vo svetle mnou čerstvo získaných informácií veľmi kontroverzná postava francúzskych dejín čia. Čítala som o nej sťa pubertiačka  v módnych časopisoch, že aká je to veľká osobnosť francúzskej kultúry a obchodu. A predstavovala si, že keď zmaturujem, emigrujem do Paríža a urobím tam kariéru ako veľká Kariéra z modistky na jednu z najbohatších žien vo francúzskom módnom priemysle je impozantná. Teraz, vo svetle získaných informácií zarachotil ďalší idol spadnuvší z piedestálu. Počas druhej svetovej vojny v Paríži sa zorientovala a prispôsobila situácii až príliš pružne. Začala pracovať pre nemecký Sicherheitsdienst prostredníctvom svojho milenca Gunthera von Dincklage. Je známa jej akcia z roku 1943, keď na objednávku Nemcov nadväzovala kontakt s britským premiérom Winstonom Churchillom. Operácia "Modelhut" nebola úspešná... V roku 1944, po dobytí Paríža spojencami sa ocitla dokonca na krátku dobu vo väzení za kolaboráciu s je teda Potom odišla do exilu vo Švajčiarsku, odkiaľ sa vrátila až začiatkom 50-tych  rokov. Pobývala tam s kým iným, ak nie so svojím drahým von Dincklage.  Zaplatila vysokú čiastku odstupného (aký eufemizmus)  Walterovi Schellenbergovi oplátkou za nezmienenie sa o tomto fakte vo svojich pamä A…
Pokračovať v čítaní
Ekonomika

Aféra BNP Paribas /Seriál Aféry/

BNP Paribas porušila embargo na transakcie s Iránom, Sudánom a Kubou. Pre Washington je to jasná správa. Túto francúzsku banku ohrozuje zmluvná pokuta 10 miliárd USD. Americká strana trvá na potrestaní zodpovedných byrokratov BNP Paribas, ktorých by vzhľadom k ustanoveniam zmluvy mohli sankcionovať osobne, dokonca v hre  je aj väzenie. Špekuluje sa, či podá demisiu prezident druhej najväčšej banky eurozóny Baudoin Prot. Nevedno ani to, či mu demisia pomôže, lebo bankový regulátor v New Yorku Benjamin Lawsky žiada hlavy dvanástich bankárov BNP Paribas. V City z toho vzniká nepokoj kvôli burzovým parametrom. Zdroj z prostredia banky to komentoval:"Robíte transakcie v dolároch a stávate sa bez toho, aby ste chceli podriadeným americkej justícii." BNP Paribas sa v týchto intenciách chystá začať spoluprácu s políciou. júna 2014 zverejnil portál , že definitívny rozsudok o pokute medzi 4,8-6,5 padol. Banka bude mať možnosť vyjednávať v rámci stanoveného rozpätia. zdroj: Journal du Dimanche, ©text Pressburg Style          
Pokračovať v čítaní
Ekonomika

Preddavok dane na budúce straty

Čudesná logika - preddavok dane na budúce straty - sa ujala. Čo si o tom myslia ľudia, ktorí budú donútení dať do likvidácie nové firmy alebo ich predať za babku a odísť na zárobky za mláku, tých, ktorí sa toť ocitli pod stoličkou rozhorčenej občianky v parlamente, aj tak nezaujíma. Čistiť hospodárstvo od stratových firiem je postup, ktorý už nepatrí do moderného ekonomického myslenia. Firmy mnohokrát sú totiž zakladané ako posledná jediná alternatíva ako prežiť a neocitnúť sa na úrade práce, kde im dajú 5€ na deň. Žiadnu sociálnu solidaritu tu nevidím, hoci sa jedná, čisto nominálne, o socialistickú vládnu stranu, ktorej poslanci sú slovenskí ob čania. Prečítala som si reakcie na smerácke daňové kotrmelce v eTrende. Musím konštatovať, že neexistuje v našich médiách kladná reakcia na túto novotu. Zabezpečenie dane z budúcich ziskov je známe už dávnejšie v západnej Európe, a to hlavne v najvyspelejších ekonomikách. Je čudné, že naša vládnuca elita považuje Slovensko za vyspelý štát so silnou ekonomikou. Daňové licencie sa pýtajú tam, kde si už firmy vytvorili silné podnikateľské prostredie a majú zásoby peňazí. Na Slovensku je to presne naopak. Firmy vznikajú ako huby po daždi (je to však často z núdze cnosť), no výkony majú minimálne. Je nemorálne žiadať od malých a stredných podnikateľov, aby…
Pokračovať v čítaní

Putin a Porošenko apelujú na ukončenie nenávisti na Ukrajine

Konečne si podali ruky. Nový ukrajinský prezident Petro Porošenko sa stretol po prvýkrát so svojím ruským proťajškom Vladimirom Putinom v piatok 6. 6. 2014 pri príležitosti osláv 70. Výročia vylodenia spojencov v Normandii. Hovorca Kremľa vyhlásil, že „počas stručnej diskusie sa Putin aj Porošenko vyslovili za čo najrýchlejšie skončenie prelievania krvi na juhovýchode Ukrajiny. Obidvaja štátnici sa rovnako vyslovili za ukončenie „ozbrojených akcií oboch strán, tak zo strany ukrajinskej armády ako aj zo strany partizánov bojujúcich za federalizáciu Ukrajiny“, pridal Dimitrij Peskov citovaný ruskými agentúrami. Zo strany francúzskeho prezidenta sa ozýva, že Vladimir Putin a Petro Porošenko mali normálnu a6 ťažkú výmenu názorov a diskutovali o možnostiach deeskalácie napätí medzi dvoma krajinami. Suita prezidenta Hollanda vyvolala apelácie na prerušenie bojov a aby tieto boli diskutované v nasledujúcich dňoch. Ruský ambasador je za Porošenkove uvedenie do úradu Toto štvrťhodinové stretnutie za prítomnosti francúzskeho prezidenta a nemeckej kancelárky Angely Merkelovej bolo pripravované viacero dní ale bolo utajované, „ diskrétnosť bola podmienkou úspechu“, upresnil Elyzejský palác. Počas tohoto stretnutia na zámku Bénouville v kraji Calvados sa mal rozvinúť dialóg medzi dvoma prezidentmi. „Rovnako boli aj otázkou ekonomické hľadiská problému“, dodal upresniac, že Vladimir Putin poslal ruského ambasadora v sobotu do Kijeva, aby sa zúčastnil Porošenkovho uvedenia do úradu ukrajinského prezidenta zvoleného 25. mája 2014. Vladimír Putin a Petro Porošenko „si podali ruky a konverzovali…
Pokračovať v čítaní
Ekonomika

Aféra Tapie (seriál o aférach v politike)

Tapie vs. Crédit lyonnaise Koncom roku 1992 sa Bernard Tapie (BT) stal ministrom a prial si predať svoju firmu Adidas, aby sa vyhol konfliktu záujmu, čo napadol aj François Mitterrand. No Adidas v priebehu svojej ekonomickej obnovy zaznamenal straty. Preto zveril mandát na predaj banke Société de Banque Occidentale (SdBO), čo bola dcéra Crédit lyonnaise (CL). Crédit lyonnaise predala Adidas na účet Bernarda Tapieho vo februári 1993 za cenu stanovenú Bernardom Tapiem. Táto cena bola dve miliardy a 85 miliónov francúzskych frankov, čo činí podľa dnešného kurzu 472 mil. €. Bernard Tapie nenapadol tento predaj. Firmu skúšal márne predať za túto cenu spoločnosti Pentland v júli 1992. Potiaľto je kauza jasná. Ale: B. Tapie bol daný do konkurzu bankou Crédit lyonnaise o rok neskôr v marci 1994. Táto banka jednostranne zrušila memorandum podpísané medzi ňou a Tapiem, ktoré predvídalo predaj celého obchodného majetku všetkých jeho firiem (záložné právo) za účelom vykrytia jeho dlhov a dala ho do konkurzu. Ešte predtým však v zmysle memoranda  založili Tapie a banka Crédit lyonnaise spoločný investičný fond, v ktorom bol vložený jeho majetok. Zrušenie memoranda priviedlo Tapieho na mizinu. Zruinovaný a tiež nezvoliteľný ako politik sa Tapie viac začal zaujímať o predaj Adidasu zrealizovaný na jeho účet v CL. Zistil, že CL uskutočnila nekalý…
Pokračovať v čítaní
Kultúra

Zabanovaná Grace de Monaco

Režisér Olivier Dahan natočil pôvodne s podporou kniežacej dynastie Grimaldiov biografický trhák "Grace de Monaco", ktorý však kňažnú neukázal tak, ako by si to priali jej potomkovia a stal sa objektom ich kritického komuniké. V hlavnej úlohe hviezdi Nicole Kidman a film stál 30 miliónov dolárov. Rodina Grimaldi poskytla paláce a iné priestory pre výpravu filmu. No teraz vraj nie je isté, že bude premietaný v ásenie z kniežacieho paláca obsahuje spochybnenie sfilmovaných historických súvislostí, ktoré sú dôležité pre históriu rodu a spochybňuje celkom osobnostný profil, ktorý vytvorili scenáristi filmu „Grace de Monaco“. Charakteristiku hlavnej postavy vyhlásil za úplnú fikciu a vyslovil želanie, aby film nebol zmieňovaný s kniežacou rodinou, pretože jeho dej obsahuje vymyslené udalosti a postoje podriadené komerčným požiadavkám pre premietanie v kinách USA. Dlhometrážny film bol s pompou premietnutý  na festivale v Cannes 14. mája 2014. V ten istý deň boli jeho premiéry vo Francúzsku a ďalších krajinách. Konflikt v ponímaní konečnej verzie vznikol hlavne pri jeho strihaní a montáži, kedy sa nepohodli režisér Dahan s jeho americkým producentom Harveyom Weinsteinom. Film je fokusovaný na úsek života protagonistky, keď zohrala určitú úlohu tesne pred svojím sobášom v konflikte právneho charakteru medzi Charlesom de Gaullom a kniežaťom Rainierom kvôli plateniu daní Monacom Francúzsku. Trailer filmu Grace de Monaco Zdroj: Le Parisien zo 2014, ©text PressburgStyle
Pokračovať v čítaní