Author Archives: admin - Page 84

Recenzie

Silkworm – húsenica zavŕtaná v detektívke

Tu sa dozviete čosi o novom románe-detektívke od Galbraitha, čo je kompromitovaný nick-name vieme koho, možno i trochu o téme a prostredí, no určite nie o celom príbehu a jeho rozuzlení. Z tohto pohľadu môžete kľudne čítať ďalej. Prekladám text z Guardianu, aby som trochu pomohla spisovateľke, na ktorej knižku Amazon uvalil embargo. Prečo? Pre peniaze. Už nechce predávať za znížené ceny v predpredaji, ako je to dobrým zvykom vo svete. (viac…)
Pokračovať v čítaní
Recenzie

O Krylovej neĽahostajnosti

Karel Kryl sa v roku 1968 stal veľmi rýchlo ikonou. Jeho nepoškvrnený štít človeka aj umelca vytrval dodnes. Viem, že každá jeho formulka vychádza z opravdivého preciťovania, že tento umelec nerobí podfuky na poslucháča. Jeho zbierku novinových príspevkov z rokov 1990-93 je preto možné čítať bez strachu, že tam človek narazí na manipulatívne spôsoby mediálnych predátorov. Pred revolúciou sa mi občas podarilo nerušene počúvať jeho rozhlasové politické komentáre. Dnes čítam jeho knižku Země Lhostejnost a dokážem si ju myšlienkovo spracovať s nadhľadom, ktorý mi v pozitívnom zmysle chýbal v jeho prípade celé desaťročia. Súbor politických komentárov poprekladaný básňami-textami piesní, čo kvitujem s potešením, zrkadlí osobnosť autora z dvoch strán. Básnik, umelecká duša, sa pokúša vysvetliť niektoré morálne princípy vo svetle tých, na ktorých funguje on sám na príkladoch z poprevratového ČSFR, pesničkár napísať politický komentár. Ťažká práca propagovať morálku v porevolučnom chaose hodnôt. Napriek tomu,  Kryl  -  statočný človek sa opakovane púšťal do vysvetľovania,  nie výchovne poučujúco, ale pomocou názorného opisu reality. V jeho politických fejtónoch a úvahách cítim odovzdanú snahu čosi napraviť, vysvetliť, i keď bez nádeje, no tvrdohlavo napredovať k stanovenému  cieľu. Ich myšlienkový obsah nie je bojovne kritický, jeho jemný štýl spojený s cieľavedomou zaujatosťou a klasicisticky vznešenou českou štylistikou je nevtieravý. V súčasnom postmodernom literárnom a žurnalistickom virvare by znel staromódne. Jeho porevolučný pokus vmiesiť sa do disidentskej elitnej politiky skončil roztržkou s hlavným havlovským prúdom chartistov,…
Pokračovať v čítaní
Ekonomika

Od Cagliostra po európske smernice

Glosovanie už prečítaného historického textu, v ktorom Cagliostro miešal jedovatú kašu ale ani zďaleka nebol na to sám. Ekonomika prepletená s politikou býva zdrojom trpkých bonmotov a postrehov. Ekonómia je vraj veda, no pripadá mi príliš previazaná s politikou a preto je pre mňa často zdrojom pobavenia.  Popri čítaní nejakých materiálov o politikovi Talleyrandovi som si rýchlo prešla súvisiace osoby, s ktorými počas svojej kariéry prišiel do kontaktu a narazila som na neúspešného ministra financií Ľudovíta XVI. Volal sa Charles Alexandre de Calonne a pokúsil sa ozdraviť patologickú ekonomiku (ak sa to dá tak nazvať) predrevolučnej francúzskej monarchie stenajúcej pod hrabivými prstami  Cagliostrov, metries  a obchodníkov so zbraňami pre americkú revolúciu.  Jeho plán opatrení na záchranu štátnych financií pre nich nebol zaujímavý. Calonne musel s hanbou rezignovať na svoj horúci post, no  paradoxne jeho nástupcovia po roku 1789 použili tento jeho plán temer s úspechom.   Projekt na ozdravenie financií  totiž neodolal aférke  s kráľovniným náhrdelníkom. Program revitalizácie štátneho rozpočtu sa mi vidí byť skoro totožný s opatreniami, ktoré uskutočnila porevolučná buržoázia.  Ale nielen s nimi.  Veľmi podobný zoznam ekonomických nástrojov používa aktuálne naša slovenská vládna pravicová elita: zníženie vládnych výdavkov vytvorenie a oživenie metód voľného obchodovania predaj cirkevného majetku vyrovnanie daní z tabaku a zo soli zavedenie  všeobecnej univerzálnej dane Momentálne zisťujem, že temer všetky zásahy si vyskúšali alebo skúšajú naši ekonómovia. Zatiaľ bez…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Rím je starší o 150 rokov

Talianski archeológovia vykopali na rímskom Forum Romanum v oblasti chrámu Lapis Niger (Čierny kameň) pozostatky tufového kamenného múru. Našli keramiku, ktorej uhlíkovou analýzou určili vek na 9. storočie - začiatok 8. storočia pred Z pôvodného dátumu založenia Ríma 753 pred sa tak vek večného mesta dostáva na roky okolo 900. pred zdroj:Historická revue č.6/2014 ©foto - wikipédia
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Stalin sa chcel pridať k nacistickej Osi

Naši starí rodičia, ktorí zažívali II. svetovú, nakoniec vždy zvykli spomínať Hitlera a Stalina ako spojenie Diabla s Luciferom, ktoré malo zničiť ľudstvo. Vtedy sme sa z toho smiali. Trochu neskôr sme ich pochopili. A dnes? Dnes sa všetko potvrdzuje. Potom, ako Rusi odblokovali archív moskovského ústredia svetového komunistického hnutia Kominterna, slová starých rodičov sa potvrdzujú. Z odpečatených materiálov vyplynulo, že Josif V. Stalin sa chcel, aj sa snažil, stať členom nacistickej OSI spolu s celým ZSSR. Našli sa inštrukcie pre nemeckých, rakúskych a československých komunistov, aby sa snažili prepájať s nacistickými štruktúrami. Výskum a analýzu týchto archiválií urobili ruský archivár a historik Fridrich Firsov a americkí historici Harvey Klehr a John Earl Haynes. Štúdiu o výskume im vydala Yaleova univerzita. Harvey Klehr pre BBC vyhlásil, že tieto záznamy odhalili, do akého štádia dospeli zahraničné komunistické strany pri šírení ideológie. Ich snahy skutočne smerovali k otrockej podpore stalinskej zahraničnej politiky. ©text ĽB-M zdroje: Yalepress, Historická revue č. 6/2014
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Idoly a omyly : Arthur Rimbaud – básnik a obchodník so zbraňami /seriál/

XIII. diel série Jean Arthur Nicolas Rimbaud /1854-1891/ Básnik – symbolista, známa postava francúzskej poézie nielen svojou rannou tvorbou ale i cestovaním po Európe a Afrike, známosťou s ďalším „dekadentom“ Paulom Verlainom, účasťou vo francúzskej Komúne, znalosťou viacerých jazykov ale i obchodovaním so zbraňami. To posledné sa slobodne odpublikovalo až v 90-tych rokoch 20. stor., keď Francúzsko uvoľnilo svoje archívy pre verejnosť. Z idolu všetkých beatnikov a detí kvetov sa zrazu stal obchodníkom so smrťou. Dramatickú piruetu, ktorú jeden z najcharizmatickejších avantgardných básnikov zacvičil, sa aj mne ťažšie prijímalo. Rimbaud napísal väčšinu svojej poézie vo veku od 6 do 19 rokov. Potom už len slúžil v holandskej koloniálnej armáde, z ktorej po dvojdňovom nasadení v Indonézii dezertoval, aby cestoval ako zamestnanec cirkusu. Po blúdení Európou odišiel do Afriky, kde, ako sa vyjadril, cítil slobodného ducha. No nešlo mu len o pocit voľnosti, ale i o finančné zabezpečenie svoje a rodiny vo Francúzsku. Svoju základňu si zriadil v Harrare. Vybudoval si imidž obchodníka so všetkými náležitosťami, okrem iných aj heterosexuálny profil a prešiel na cigary. Začal žiť iný život, so ženami, lebo ako je známe, eroticky debutoval ako priateľ svojho priateľa Paula Verlaina. Jeho nestabilná sexuálna orientácia bola zrejme zavinená výchovou v detstve, v ktorej dominovala despoticky jeho matka nazvaná v Arthurovej korešpondencii„La Daromphe“. Je to neologizmus odvodený Rimbaudom od Daronne. Je argotického pôvodu a je označovaný ako homofóbny. „Rimba“vytvoril niekoľko…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Idoly a omyly : Johanku z Arku neupálili

12.časť seriálu Idoly a omyly II Jeanne d´Arc V dvanástej časti môjho seriálu o idoloch a ich skutočných tieňoch, ktoré vrhali na našu históriu, sa idem zaoberať prípadom Johanky z Arku, inak zvanej aj La Pucelle d´Orléans, alebo Jeanne d´Arc alebo La Pucelle de Domrémy alebo Sainte Jeanne d´Arc. Ľudové vrstvy stredovekého Francúzska jej hovorili jednoducho La Pucelle. Prípad začal vyšetrovať investigatívny novinár Marcel Gay a jeho compagnon Roger Senzig, paleograf a podľa iných prameňov na webe aj činiteľ tajnej služby Francúzska. Marcel Gay dal obsiahle interwiew v tlači, z ktorého čerpám údaje aj ja. Novinárom často hovorí:  "J'en suis arrivé à la conclusion que les historiens ne savaient pas lire" - Prišiel som k záveru, že historici nevedia čítať.  Marcel Gay, investigatívny žurnalista podľa vlastného vyjadrenia, nachádzal dôkazy pre svoju teóriu dvojitej identity Johanky z Arku v dôkladnom štúdiu dobových listín a kroník. Aký zarážajúci detail ho priviedol ku heréze, že Saint Jeanne d´Arc nebola upálená v Rouene roku 1431, 30. mája, ale utiekla  a namiesto nej bola upálená neznáma úbožiačka, som nezistila. Je pravdou, že človek natrafiac na niektoré podrobnosti  jej prípadu sa môže zaraziť, pretože sú v rozpore. Aj mne napadlo kedysi,  ako mohla obyčajná pastierka kôz z dedinky Domrémy vedieť písať a čítať, perfektne jazdiť na koni a používať suverénne meč? Marcel Gay to vysvetľuje…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Idoly a omyly: Lenin falšoval údaje o vzdelaní

časť a jeho univerzitné vzdelanie…                                           Uľjanov alias Lenin si prisvojil neoprávnene vysokoškolské vzdelanie.  V archívoch sa nachádzajú dokumenty ako Diplom právnickej peterburgskej fakulty,  na ktorom ktosi prepísal meno po otcovi . Z výskumu Leninovej biografie vyplynulo, že nielen že neukončil tento cholerický typ povahy gymnázium so zlatou medailou - podľa tvrdení komunistov- ale aj z univerzity odišiel na vlastnú žiadosť už v prvom semestri. Oficiálne biografie uvádzali až doteraz, že ho vyhodili z politických dôvodov v piatom semestri. Rôzne proleninsky ladené weby zdôrazňujú, že to bolo kvôli demonštrácii študentského odbojného spolku, ktorého bol členom. Jednohlasne referujú o jeho súkromnom ďalšom štúdiu  a udelení diplomu. Dokonca, Uľjanov vraj získal povolenie na výkon advokátskej činnosti. Výskum archívnych materiálov zatiaľ nedokázal, že by Lenin vlastnil akýkoľvek vysokoškolský titul. Diplom nesie známky škrtania. Otcovské meno Ivanov je škrtnuté a prepísané navrchu menom Iľjin. Takýto diplom sa nachádzal v Leninovej pozostalosti. Tieto skutočnosti mu  nezabránili uvádzať v osobnom dotazníku  pre delegátov všeruskej straníckej konferencie Ruskej Komunistickej Strany boľševikov,  že jeho vzdelanie je “vyššie”. Tohto tvrdenia sa dopustil celkom osemkrát pri vypĺňaní dotazníkov na zjazdoch a zasadaniach boľševickej strany… ako je patrné z textu na webe "Nezavisimaja gazeta." Jav v Leninovom živote nie celkom bez významu. Muž, s ťažkou a bezperspektívnou…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Idoly a omyly: Karl May

10.časť Možno sa Vám bude zdať, že Karl May nie je dôstojný člen klubu  „Idoly a omyly II.“  Nevykonal žiadnu systémovú čertovinu v rámci historických vrásnení a cunami, ktoré sa prevalili dvadsiatym storočím. No jeho príbeh života sa stal predmetom usilovného klamania, zahmlievania alebo dôkladného cenzurovania za účelom „výchovy“ mládeže chtivej dobrodružstiev, ktoré on vedel tak krásne skompilovať a imitovať vo svojej dobrodružnej cestopisnej tvorbe. Bola som tiež jeho fanaticky oddanou detskou čitateľskou obeťou a k informáciám o jeho reálnom osude som sa dostala až ako dospelá. Začalo to informáciou ešte v starom týždenníku Express, ktorý už neexistuje. Perlička z jeho života hlásila, že Karl May začal svoju dobrodružnú púť ako zlodej šiestich sviečok v učiteľskom seminári. Udali ho jeho spolubývajúci. Nevedno, či sviečky potreboval ku spisovaniu svojich ranných spisovateľských pokusov, no dá sa to pochopiť. To, čo nasledovalo po tomto mladíckom zakopnutí sa ale jasne dá definovať ako kriminálna činnosť. V ďalšom seminári ukradol zase vreckové hodinky a už sa v tom viezol. Karl May dvakrát sedel niekoľko rokov vo väzení, slušne sa tam správal a po opustení väzenia ešte viackrát musel robiť podvody, dlžoby a robiť špekulatívne obchodné podfuky. Všetko to zrejme z nedostatku riadneho zamestnania a základných životných istôt. Napriek týmto svojim kotrmelcom sa vymanil z opatery nápravného ústavu a z nútených prác a v roku 1874 napísal svoj prvý „kunstwerk“ „Ruža z Ernstthalu.“ V obdobní industrializácie Nemecka sa rozšírila vzdelanosť…
Pokračovať v čítaní