Author Archives: admin - Page 83

Historický krúžok

Islam v Kosove

Dňa 17. februára roku 2008 vyhlásilo Kosovo svoju nezávislosť a stalo sa tak jednou z najnezvyčajnejších krajín na svete. Drvivá väčšina jej populácie je moslimského vierovyznania, čo je zvláštnosť v Európe, a nadôvažok je Kosovo veľmi pro-americké a jeho vzťahy s Izraelom sú na veľmi pozitívnej úrovni, čím sa líši od väčšiny moslimských krajín sveta. Vzájomné vzťahy na Balkánskom polostrove sú veľmi komplikované a preto je dôležité rozobrať históriu islamu a etnických skupín aspoň v menšom rozsahu.  Obdobie pred vstupom islamu na územie Kosova a vzťahy so Srbskom V storočí, teda v dobe vznikania islamu na Arabskom polostrove, sa na dnešné územie Kosova presťahovali Slovania, ustupujúci pred turko-altajskými Avarmi, ktorí vytlačili pôvodné obyvateľstvo a stali sa dominantným etnikom. Balkánsky polostrov bol v tej dobe ovládaný byzantským cisárom Justiniánom I., ktorý začiatkom 7. storočia pozval slovanský kmeň Srbov, aby mu pomohli chrániť ríšu pred nájazdom Avarov. Srbi sa postupne začali usadzovať v oblastiach Rašky, severného Kosova a na území dnešnej Čiernej Hory, postupne prenikli aj do Albánska, kde vytvorili významné slovanské etnické zázemie, vďaka ktorému sa postupne posrbštila väčšina obyvateľstva. Po schizme v roku 1054, kedy sa kresťanstvo rozdelilo na dva nepriateľské a súperiace tábory, sa tieto celky vyvinuli na samostatné civilizačné okruhy. V Kosove prevládala inklinácia k pravoslávnemu kresťanstvu, čo…
Pokračovať v čítaní

Franglais

Táto téma nás zavedie na územie Belgicka a severného Francúzska počas prvej svetovej vojny, kedy sa tam vyskytovali jednotky kanadskej brannej moci v počte 650 tisíc mužov a dva milióny Američanov. Od Ypres po Nesle bol vidiek vojensky obsadený množstvom osôb, ktorí väčšinou nevedeli hovoriť inak ako anglicky. Farmári, drobní obchodníci a sedliaci zas len francúzsky. Z praktickej nevyhnutnosti tu vznikol bizarný dialekt, ktorý prijali obidve strany. Franglais. Najpoužívanejším slovom sa tu stalo „compree?“ Pre Pikarďana je slovo understood nevysloviteľné, ale compree je pohodlné. „Tommy“ ním sprevádzal každú vetu. Frankofónny sedliak, ak nerozumel, odpovedal no compree. A snažil sa vysvetiť význam vety ináč ale hlavne trpezlivo. V Belgii sa často používalo zámeno „that“ . Spolu s flámskym prízvukom to dávalo tvar “compree dat?” Vzniklo aj všeobecné pomenovanie “bonne” všetkého toho, čo je dobré. Ale nič nebolo mal (zle), bolo to len invariantné “no bonne”. “Tray bonne” označovalo entuziazmus. S týmito základnými termínmi vedeli Tommy a miestny sedliak viesť dlhé dišputy. Ak, napríklad, sedliačka od rieky Somme pristihla delostrelcov prechádzať cez jej pole, vyslovila im svoj názor na to s akcentom okolia Somme po francúzsky, nie anglicky, nakoniec anglo-pikardsky: - Y ou no bonne! Compree dat? Vojak jej odpovedal: - No, madame, hovorí Tommy nevinne, me no compree! A ku tomu dodal s ospravedlňujúcim úsmevom: Saye la guerre! (To je…
Pokračovať v čítaní
Politika

Aféra Bygmalion – žiaden dôvod na odchod z politiky

Vo februári 2014 zverejnil časopis Le Point obvinenie spoločnosti Bygmalion*, že prefakturovala náklady na volebnú kampaň prezidenta Nicolasa Sarkozyho z roku 2012 a upriamil pozornosť na priateľské vzťahy ku dvom vedúcim spoločnostiam zoskupenia firiem Bygmalion a generálnym sekretárom UMP a neskôr jej prezidentom Jean-François Copém, tajomníkom a budúcim prezidentom strany UMP. V máji 2014 denník Libération oznámil, že UMP zaplatila počas kampane Nicolasa Sarkozyho v roku 2012 20 miliónov € firme Bygmalion a naznačila, že určité náklady a akcie s nimi spojené sa nikdy neudiali. Dcérska spoločnosť Bygmalionu Event&Cie bola objektom predbežného vyšetrovania kvôli sprenevere majetku firmy a zneužitiu dôvery. mája 2014 advokát Bygmalionu Patrick Maisonneuve vyhlásil, že Bygmalion môže predložiť na požiadanie predmetné faktúry vedeniu UMP a vysvetlil, že zlé faktúry budú predmetom rekonštrukcie prekročenia výdavkov Nicolasa Sarkozyho počas prezidentskej kampane 2012. Nové podozrenia kvôli prefakturácii boli spomenuté v článku časopisu Canard Enchaîné, ktorý uvádza, že od roku 2010 boli vyplácané určité príspevky firmou Bygmalion na UMP pre jeho parlamentnú skupinu a boli prekročené o 700 násobok obvyklých cien žiadaných inými spoločnosťami. Prenájom internetovej stránky UMP na jeden mesiac stál 3588 € v roku 2011 a až 22000 € v mesiaci novembri, výdavok, ktorý obvykle nestál viac ako 5-21 €, bol 250 až 1000 krát prekročený. V roku 2010 Bygmalion fakturoval 638 038,10 € za internetovú stránku poslancov UMP, príspevok, ktorý obvykle býva 3000 € za rok.…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Idoly a omyly: Pius XII.

Nový 14. diel seriálu Idoly a omyly Povojnové generácie bývalého ČSSR dôverne poznajú proticirkevnú propagandu, ktorá bola súčasťou ideologickej prevýchovy smerom ku komunistickým ideálom. Deti sa v ôsmych a deviatych triedach základných škôl dozvedali, ako katolícka cirkev kolaborovala s nacizmom. Uholným kameňom všetkých antiklerikálnych argumentov bola činnosť pápeža Pia XII. Dlho sa neohrial na tróne sv. Petra, po jeho intronizovaní 2. 3. 1939, v septembri začala druhá svetová vojna prepadom Poľska. Pius XII. sa teda ocitol v úrade v najťažšom období, kedy bol už Vatikánsky štát zbavený svojich výsad, bol uzavretý Ríšsky konkordát s Nemeckom a fašizmus už naplno ovládal Taliansku republiku. To všetko spolu so svetovou vojnou vyťažilo schopnosti nového pápeža vrchovato. Pius XII. po intronizovnaní dramaticky zmenil dovtedajšiu politiku Vatikánu voči nacistickému Nemecku. Prestal robiť priamočiaru diplomaciu ako bola v období Pia XI. a začal hrať dvojitú hru, v ktorej zohrávala dôležitý part zákulisná tajná diplomacia navonok pôsobiaca v rozpore s oficiálnym obrazom politických postojov Vatikánu. Niekoľko výhrad vtedajšej európskej verejnosti voči jeho činom možno zhrnúť do zopár bodov: - Pius XII. sa nikdy verejne nevyslovoval o Tretej ríši, ani odsudzujúco ale ani pozitívne. Výnimku tvorilo odsúdenie eutanázie chorých a starých ľudí v nacistickom Nemecku, ktoré vyslovil vo vysielaní rádia Vatikán. - Od roku 1941 Vatikán verejne nekritizoval boľševizmus. Toto bolo zapríčinené tlakom Spojencov, medzi ktorých patril už ZSSR. - Nekritizoval spojenecké kobercové bombardovanie…
Pokračovať v čítaní
Politika

Immanuel Wallerstein: Džihádistan, Saudi a Irán

Hnutie džihádistov „Islamský štát“ v Iraku a Sýrii (ISIS) práve skórovalo pri dobývaní mesta Mosul v senzačnom víťazstve, v poradí treťom meste v krajine. Jeho sily operovali v južnom okolí Bagdadu a dosiahli Tikrit, rodné mesto Saddama Husseina. Zdalo sa, že iracká armáda prehrala a postúpila Kirkúk Kurdom. ISIS zajala tureckých diplomatov a ich vodičov. Teraz kontroluje veľkú časť severu a západu Iraku takisto ako priľahlú zónu v severovýchodnom rohu Sýrie. Komentátori nazývajú túto cezhraničnú zónu Džihádistan. ISIS sa snaží znovu nastoliť kalifát v takej veľkosti ako je možné a ustanoviť v ňom šaríu. Šok a strach z úspechu tohto hnutia inšpirovalo alebo viedlo ku  geopolitickej prestavbe na Strednom východe. Geopoliticky sú v tejto aréne časté prekvapenia. K nim patrí vzájomné zosúladenie antagonizmov a premena vzťahov na niečo, čomu Francúzi hovoria frères ennemis (bratia nepriatelia). Najznámejší takýto prístup bol použitý v druhej polovici 20. storočia počas cesty Richarda Nixona do Číny, aby sa stretol s Mao Ce-tungom. Bol to výlet, ktorý zásadne revidoval požiadavky moderného svetového systému a nadlho určil vzťahy medzi Čínou a USA. Svetové médiá dlho zdôrazňovali hlbokú zášť Saudskej Arábie a Iránu. Akékoľvek snahy o súlad sa preto javili ako neželané. Ale v posledných mesiacoch, keď prebehli tajné stretnutia medzi nimi, bol by zázrak, ak by sa taký geopolitický zvrat neudial. Kedykoľvek sa taká zmena prihodí, otázkou je, čo budú z toho obe strany mať.…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Starí Maďari

Starí Maďari bolo etnikum patriace do ugrofínskej jazykovej skupiny. Do tejto skupiny patria Fíni, Estónci, Čeremiši, Mordvini, Zriani, Votiaci a Obskí Ugri. Najbližšie k maďarčine má jazyk západosibírskych Obských Ugrov – Vogulov a Ostiakov. Najrannejšie stopy histórie Maďarov sa viažu k spoločným sídlam ugrofínskych národov. Jazykové a archeologické dôkazy umožňujú predpoklad, že Ugri po pred už žili v lesostepnej oblasti a na juhu lesného pásma Sibíri. V tejto fáze vývoja  je možné predpokladať  nejaký kontakt medzi  národom Hung-no-Húnmi a Ugrami. Ďalej sa osud Ugrov vyvíjal tak, že etnikum časti Ugrov  si začalo hovoriť Maďari /Maďar v reči ugrofínov značil hovoriaci človek/ a oddelili sa. Boli z nich kočovní Pramaďari, ktorí sa pohli na západ a prekročili Ural. Toto sa uskutočnilo počas veľkých etnických pohybov v čí.  Do začiatku žili Pramaďari v oblasti medzi južným Uralom a Volgou. V  sa veľká časť Maďarov presunula k Donu a časť zostala v dnešnom Baškirsku, kde sa s ich potomkami stretol mních Julianus a nazval túto zem Magna Hungaria. Tu žili Maďari do ako poddaní chazarského kaganátu. Táto oblasť sa nazývala podľa Konštantína Porfyrogeneta Levédia/Lebédia/. Tu sa naučili Maďari poľnohospodárstvu a chovu dobytka. V Lebédii nastala premena z lovcov a zberačov na roľníkov a pastierov. Od tam žijúcich Bulharov a Turkov prebrali asi 200 výrazov do maďarčiny, ktoré majú súvis s poľnohospodárstvom. V Lebédii vznikol základ ich štátnej organizácie a taktiež originálne umenie starých Maďarov. Okolo r. 830 v období vzbury Chazarov odišli…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Atilova posledná noc so ženou nebola až taká príjemná ako by sa zdalo

Dnes sa pristavím pri fenoméne menom Atila. Toto meno je ďaľšia ikona  teórie o maďarskej autochtónnosti v Karpatskej kotline a teda základný kameň pri stavbe chrámu zvanom „Maďarský dedičný nárok na priestor  Karpatskej kotliny a Panónskej nížiny“. Postava Atilu je v tejto predstave o vlasti maďarstva tým dôležitým prepojením medzi Húnmi  a Starými Maďarmi Arpádovými, ktoré by mohlo potvrdiť nárok terajších Maďarov na dedičstvo Atilovo. Tu sa núka otázka: Čo je tým  dedičstvom Atilu, kráľa Húnov? Pravda je taká, že Atila dostal do držby rímsku provinciu zvanú Pannonia niekedy na začiatku svojho nástupu na vladársky stolec Húnov – roku 433   ešte pred príchodom Slovanov. Atila sa stal skutočným absolutistickým vladárom v roku 440 po skone svojho brata-spoluvládcu. Rímska ríša mu platila tribút 2100 zlatých libier  ako cenu za mier a neskôr dostal Panóniu, ktorá siahala na severe po dnešný hrad Devín a líniu rieky Dunaj /lat. Ister/ tvoriaci limes romanus. Atila vykonal reorganizáciu vojska, decimálny systém nahradil členením podľa kmeňov a rodov a vylepšil organizáciu štátnej správy. V 40. rokoch vyskúšal ako to celé funguje a úspešne  spustošil Dáciu, Méziu a Skýtiu. V roku 449 uzavrel mierovú zmluvu s Východorímskou ríšou.  Využil, že mal kryté tri svetové strany  a zaútočil na štvrtú, na západ. Bitka pri Katalaunských poliach v roku 451 v provincii Galia, v kraji Champagne ho stála veľa. Spojené sily Vizigótov, Galov, Frankov, Keltov  a rímskych légií  pod…
Pokračovať v čítaní
Kultúra

Hip-hop v Trianone

Toto leto v Trianone patrí rapu. 18. júna ho otváral Mobb Deep. Uvertúru Festivalu hip-hopu v krásnom štýlovom parku s palácom zahájila odroda pouličného rapu. Mobb Deep aj Nas, ktorý ho uzavrie, vyrástli vo štvrti so sociálnymi bytmi v New Yorku Queensbridge. Vo svojich dvoch albumoch The Infamous a Hell on Earth Mobb Deep interpretuje kruté texty živené argotom a výrazmi ulice za sprievodu drsnej a zároveň melancholickej muziky. Mobb Deep je dvojka, ktorá sa sformovala z dvoch rapperských osobností Prodigyho a Havoca. Festival zavŕši vystúpenie rappera Nasa 6. júla 2014. Máme príležitosť ísť porovnať kultúrne štýly 18. a 21. storočia. ©text Ľudmila Balážová-Marešová  
Pokračovať v čítaní