V Škótsku narodený ekonóm je najlepšie známy vďaka svojej práci o blahobyte, zdraví,prosperite a ekonomickom rozvoji. Základným pilierom jeho teoretických prác je kniha The Great Escape: Health, Wealth and the Origins of Inequality. Obsahuje sofistikovanejšiu analýzu ekonomických údajov ako obvykle väčšina ľudí dokáže. Týka sa vzťahov medzi zdravím a rastom HDP. Sústreďuje sa na určujúce faktory zdravia v chudobných a bohatých krajinách a tiež rozmermi chudoby v Indii.
Meranie chudoby býva často založené na vybraných prehľadoch stupňov príjmov, no Deaton je chválený za použitie kohortových analýz (analýzy z časového hľadiska vývoja) osídlenia a výskumom zlepšenia či zhoršenia blahobytu.

Deaton je rodák z Edinburghu vzdelávaný na tej istej súkromnej škole ako bývalý premiér Tony Blair, Fettes College. Potom odišiel do Cambridge a neskôr sa presunul do USA, kde získal dvojité občianstvo.

Pracuje na Woodrow Wilson School of Public and International Affairs at Princeton ako profesor ekonomiky a medzinárodných štúdií. Jeho nobelovka má hodnotu 8 milónov švédskych korún (630 000 libier šterlingov) a bola vyplatená Švédskou centrálnou bankou ako každý rok od 1895 roku.

zdroj a foto: The Guardian

 

Angus Deaton – nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu 2015https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/10/AngusDeatonNobelovka2015.jpeghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/10/AngusDeatonNobelovka2015.jpegadminEkonomikaUKV Škótsku narodený ekonóm je najlepšie známy vďaka svojej práci o blahobyte, zdraví,prosperite a ekonomickom rozvoji. Základným pilierom jeho teoretických prác je kniha The Great Escape: Health, Wealth and the Origins of Inequality. Obsahuje sofistikovanejšiu analýzu ekonomických údajov ako obvykle väčšina ľudí dokáže. Týka sa vzťahov medzi zdravím a...