Čo obsahuje zákon proti výtržníkom?

Do Národného zhromaždenia Francúzskej republiky príde tento týždeň na pretras nový zákon proti „výtržníkom“.

Aké ustanovenia obsahuje tento zákon je možné zistiť z dennej tlače francúzskych médií.

Pozrime sa teda, čo chce robiť Macronova vláda, aby zamedzila násiliu.

Medzi jej nástroje patria úradné zákazy manifestácií, sankcie proti nepovolene manifestujúcim, sankcie proti demonštrantom majúcim zahalené tváre, proskribovanie „výtržníkov“ a tresty.

Dnes, 5. februára, poslanci smú prijať v prvom čítaní návrh zákona „o výtržníkoch“ určený na prevenciu násilností počas manifestácií. Návrh zákona podaný vládou je odpoveďou na hnutie žltých viest a bol  aktívne popieraný zo strany politickej ľavice. Táto sa oháňa potrebou ústavnej slobody prejaviť názor pomocou manifestovania.

Poslanci za stranu La République en marche tiež vyjadrujú svoje výhrady a oznámili, že sa zdržujú hlasovania.

Z toho vyplýva, že verzia z 5.2. 2019 nebude konečná. Nový návrh sa očakáva, že sa vráti pred Senát na začiatku marca. Nápady republikánskych senátorov, ktorí sú autormi základného textu, boli zľahka pozmenení poslancami rôznych strán.

Predpokladá sa, že konečná verzia zákona nebude známa verejnosti niekoľko mesiacov. Nižšie uvedené podmienky obsiahnuté v paragrafoch sa budú vyvíjať.

Administratíne zákazy manifestácií
Policajní prefekti by mohli zakázať manifestovať určitým osobám, čo doteraz robili len súdy. Toto je najviac kritizovaná časť zákona. Mohli by zakázať účasť na manifestácii každému, kto už ohrozoval fyzickú integritu osôb a takisto aj zavinil poškodenie majetku.

Prefekti by mohli v takom prípade zakázať dotknutým osobám manifestovať v dobe maximálne jedného mesiaca.

Žiaden bezpečný okruh
Policajní dôstojníci by mohli odhadzovať batožinu a vozidlá z blízkosti trasy manifestácie a hľadať tam zbrane.

Zákaz zahaľovania účastníkov manifestácií
Text senátorov predvída vytvorenie zoznamu výtržníkov. Osoby so zákazom manifestovania sa stanú tiež položkami v zozname výtržníkov a hľadanými osobami.

Tvrdé sankcie proti zamaskovaným
Veľmi dôležitou podmienkou premiéra Edouarda Phillipa je postih zahalených demonštrantov. Je možné, že takýto štýl demonštrovania sa stane čo nevidieť aj deliktom. Opravený text zákona trestá toto dokonca uväznením a pokutou 15 000 €, pričom nezáleží, či je tvár zahalená celkom alebo čiastočne a to bez legitímneho motívu. Zatiaľ nie je definované, čo je legitímny motív.

Pokuty

Štát by mal odškodniť osoby poškodené výtržníkmi počas manifestácií. Počíta sa s tým, že by sa škoda vymáhala od páchateľov a vymerali pokuty.

Senátori pôvodne chceli uplatňovať kolektívnu zodpovednosť skupín účastníkov za spôsobené ujmy, no toto nebolo odhlasované.

Niektorí poslanci v Národnom zhromaždení mienia, že text návrhu zákona nie je v súlade s platným právom Francúzskej republiky.
text:redakcia SvP
zdroj: francúzska tlač

Ako sa chce chrániť Francúzsko proti výtržníkomhttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2019/02/france-1454908_1280-e1549380422642.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2019/02/france-1454908_1280-e1549380422642.jpgadminFrankofónne štátyPolitikaAféra Výtržníci,FrancúzskoČo obsahuje zákon proti výtržníkom? Do Národného zhromaždenia Francúzskej republiky príde tento týždeň na pretras nový zákon proti 'výtržníkom'. Aké ustanovenia obsahuje tento zákon je možné zistiť z dennej tlače francúzskych médií. Pozrime sa teda, čo chce robiť Macronova vláda, aby zamedzila násiliu. Medzi jej nástroje patria úradné zákazy manifestácií, sankcie proti nepovolene...