Dr. Zachery M. Heern, autor novej knihy „The Emergence of Modern Shi´ism: Islamic reform in Iraq and Iran“ napísal naskrz provokatívny kus, ktorý nám pomáha lepšie rozlúštiť kľúč k rozvoju zmien na islamskom Blízkom východe.

„Často sa sťažujem, že médiá blízke Strednému východu a islamu pravidelne vytrhávajú z kontextu rôzne údaje. Samozrejme, správy o Blízkom východe často konštatujú temné udalosti bez precedentu, ktoré sú bez prepojenia s minulosťou. Analýzy môžu byť preto divoko zavádzajúce. Liek proti tejto absencii kontextu je štúdium histórie, čo, ako často hovorím študentom, robí z historikov dobrých žurnalistov.

Nanešťastie, histórie sa často dovolávajú len učenci, keď presadzujú mienku, že Blízky východ má dlhú minulosť problémov: násilie, nerovnosť, nespravodlivosť, sektárstvo, atď. Tieto domnienky sú neobjektívne najhorším spôsobom, odkedy chybne konštatujú, že momentálny stav záležitostí na Blízkom východe je identický s jeho zdanlivo nemennou históriou. Na tomto chybnom základe niektorí analytici robia prognózy akoby posledného súdu, z čoho vyplýva obraz Blízkeho východu ako problematickej oblasti a vyvodzujú, že to tak vždy bývalo.“

Dr. Zachery M. Heern napísal knihu, ktorá popisuje moderný šiitizmus bez kontextu s Irakom, Iránom, Blízkym východom a svetovou hisóriou. Kniha je o šiitskom islame a jeho mieste v modernom svete novinárov a politológov. Za začiatok moderného sveta považuje rok 1750.
Knižka sa zameriava na šiitizmus počas obdobia od 18. storočia dodnes. Zahŕňa teda veľké zmeny vo vývoji ľudstva, vrátane industriálnej revolúcie, nacionalizmu, komunizmu, osvietenstva a zrodu Spojených štátov amerických.

Jedným z centrálnych argumentov knihy je, že islamský svet sa vynoril počas týchto moderných zmien, no však nie ako reakcia na ne. Zatiaľčo väčšina akademikov zdôrazňuje kolonializmus ako hlavnú hnaciu silu prenášajúcu modernosť do islamského prostredia z Európy, zdôrazňuje sa tu zmena vo svete islamu ako následok pôvodných domácich hnutí v tomto prostredí.

Podľa autora sa zrod modernity asociuje s politickou decentralizáciou veľkých orientálnych ríš Otomanov, Safávidov a Mughalov. Tieto veľké ríše aďalšie ako Rusko a Čína, boli decentralizované alebo padli v 18. storočí, kedy sa rodili nové sociálne, náboženské, politické a ekonomické trendy. Toto obdobie vyprodukovalo aj náboženské hnutia sunnitov, wahhábistov, šiitov a neo-súfistov.

Vznikol aj tzv. Usuli-šiitizmus na území dnešného Iránu a severného Iraku. Iniciačným momentom jeho vzniku bol pád Safávidskej ríše (1501-1722), ktorá umožnila šiitizmu vzniknúť a etablovať sa ako oficiálne náboženstvo Iránu. Toto viedlo aj ku konvertovaniu väčšiny Iráncov zo sunnizmu na šiitizmus.

Podľa Zackeryho Heerna ďalší zložitý vývoj šiitizmu viedol až ku nástupu ajatolláha Chomejního k moci v Iráne, na čo použil hlavne sieť Usuli-šiitov a ich ideológiu. Ďalší ajatolláhovia uskutočňujú túto formu vlády, ktorá je charakteristická svojou mnohohlavosťou a decentralizovanosťou a je spoločná s neo-Usuli šiitizmom.
The Emergence of Modern Shi‘ism: Islamic Reform in Iraq and Iran by Zackery M. Heern, 2015. London: Oneworld,
Zdroj: Your Middle East

foto: wikipedia. en – ajatolláh Chomejní

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/07/Chomejní.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/07/Chomejní.jpgadminKultúraRecenzieBlízky Východ,islam,LiteratúraDr. Zachery M. Heern, autor novej knihy „The Emergence of Modern Shi´ism: Islamic reform in Iraq and Iran“ napísal naskrz provokatívny kus, ktorý nám pomáha lepšie rozlúštiť kľúč k rozvoju zmien na islamskom Blízkom východe. 'Často sa sťažujem, že médiá blízke Strednému východu a islamu pravidelne vytrhávajú z kontextu rôzne...