Ministerka spravodlivosti FR si navarila naozaj horúcu politickú kašu, keď vyvolala protesty veľkých skupín obyvateľstva. Štrajkujú kvôli jej návrhom a zákonom nielen masy občanov pod vlajkami „Manif pour tous“ a samotní gayovia, ale už aj advokátsky stav.

Tlaky medzi advokátmi a francúzskou vládou vrcholia. Štrajk advokátov by sa mohol stať generálnym už tento týždeň a zachvátiť celú oblasť spravodlivosti v štáte. Pierre Olivier Sur, predseda komory advokátov Paríža, už vyhlásil štrajk v najvyššom súde Paríža. List s výzvou všetkým predsedom advokátskych komôr vo Francúzsku napísal aj Pascal Eydoux, ktorý je predsedom Národnej rady obhajcov, čo je organizmus predstavujúci celú profesiu vo Francúzsku. V tomto liste nevylúčil predpoklad výzvy na rozsiahlejší generálny štrajk všetkých advokátov zo všetkých odborov.

Vo štvrtok večer bola v tajnom hlasovaní schválená podmienka v zákone o financovaní, ktorá prikazuje povinnosť advokátov platiť z vlastného vrecka poplatok vo forme kolku na dokumenty súvisiace s právnou pomocou (ex offo). Toto by malo zaistiť príjem do rozpočtu ministerstva spravodlivosti vo výške 5 mil. € v roku 2016 a 10 mil. € v roku 2017. Tieto peniaze by mali byť vložené do fondov, ktoré majú financovať dohľad nad advokátmi a na účet ich klientov.

Už celý mesiac kancelária ministerky spravodlivosti Taubirovej hromadí nešikovné chyby, ktoré mieria až do Národnej rady obhajcov. Posledná chyba rozohrala hru vyjednávaní až do predvečera kongresu ignorovaného na Place Vendôme, ktorý sa odohral minulý týždeň. Advokátska profesia je šokovaná nenávisťou prejavenou ministerkou spravodlivosti, ktorá ju momentálne odmieta prijať.

V posledný piatok sa 126 francúzskych obhajcov z celkových 164 prestalo označovať za advokátov poverených právnou pomocou (ex offo). Počas celého týždňa sa táto blokáda prejavila aj v Strasbourgu a Bordeaux. Niektorí predsedovia trestných súdov boli pobúrení a oživili predikatúru odvolacieho súdu dovoľujúcu súdiť bez advokáta – obhajcu v prípade „neodstrániteľnej nespokojnosti“ , čo znamená, „že ak sa vyskytne zatknutie a vypočúvanie bez prítomnosti advokáta, je nás desať, ktorí hovoríme opak.“ Toto vyhlásil predstavený parížskej komory advokátov, ktorý navrhuje nulitné riešenie.

Aj magistráty miest sú celkom na strane protestujúcich advokátov. Ministerka Taubirová prekročila hranicu, keď chcela minulý štvrtok rozdeliť advokátov na dobrých a zlých a predpísať im poplatky ako výraz pochybnosti úradu ministra spravodlivosti o ich spôsobilosti.

Národná komora advokátov oznámila, že vyjednávania neboli prerušené potom, ako sa advokáti odmietli zúčastniť na financovaní nových elektronických prostriedkov. Komora sa odmietla finančne podieľať na nových činnostiach ako je mediácia a tiež sa domnieva, že s príspevkami a poplatkami advokátov sa v rozpočte ministerstva spravodlivosti nenakladá rozumne.
Na kongrese advokátov sa zúčastnil aj minister hospodárstva Emmanuel Macron. Minister pre rozpočet Christian Eckert sa vyjadril na zasadaní Národného zhromaždenia, že požadovaný príspevok od advokátov by bol len ďalšou daňou. Od toho sa odvíja problém ústavnosti tejto platby.
Zdroj: Le Figaro, Le point
Text: redakcia SvP

Advokáti vyhlásili ministerke Taubirovej vojnuhttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/10/Advokati_strajk.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2015/10/Advokati_strajk.jpgadminPolitikaFrancúzskoMinisterka spravodlivosti FR si navarila naozaj horúcu politickú kašu, keď vyvolala protesty veľkých skupín obyvateľstva. Štrajkujú kvôli jej návrhom a zákonom nielen masy občanov pod vlajkami „Manif pour tous“ a samotní gayovia, ale už aj advokátsky stav. Tlaky medzi advokátmi a francúzskou vládou vrcholia. Štrajk advokátov by sa mohol stať...