Mayovia
Architektúra mayskej civilizácie.

Architektúra

Zostrojili nepravú klenbu z kameňa. Viaceré ich stavby a architektonické zoskupenia boli zároveň aj observatóriami slúžiacimi na pozorovanie kozmických telies a javov. Pod kamennými pyramídami sa našli komory, ktoré obsahovali ostatky ich panovníkov. Stavali aj cesty, podzemné rezervoáre na vodu a štadióny na rituálne loptové hry.

Matematika

Vynašli dvadsiatkovú sústavu a koncept nuly. Zapisovali si kalendár a číslice v tzv. pozičnom systéme. Tento systém im umožnil počítať obrovské číselné hodnoty. Poznali však aj desiatkovú sústavu, ktorá je porovnateľná o súčasnou.

Písmo

Mayovia boli jediná kultúra v obidvoch Amerikách, ktorá ako prvá používala písmo. Vyjadrili ním foneticky aj významovo pojmy a udalosti. Našli sa nápisy vryté do dreva, kameňa, mušlí a kostí. Mali dokonca knihy z lykového papiera a ich stopy sa našli v mnohých hrobkách. Tieto knihy sa dnes nazývajú kódexy. Sú to posvätné texty prepojené s astronomickými poznatkami, náboženstvom a agronómiou. Ich vylúštené preklady dokazujú, že mali aj vycibrený literárny štýl.

Kalendár

Vytvorili si rôzne typy kalendárov. Zrejme ich prvý kalendár zapisoval dynastické udalosti, z toho sa dá zistiť, kedy začalo mayské písomníctvo a písané dejiny. Tieto záznamy siahajú do roku 3114 pred Kr. do predklasického obdobia, no vytvorený bol okolo roku 2000 pred Kr. Nazvali ho Dlhý počet a je označovaný za tzv. lineárny klalendár. Podľa neho možno určiť jednotlivé historické deje smerom do minulosti. Mali aj rituálny kalendár pod názvom Tzolk´in, ktorý mal 260 dní a roľnícky kalendár Haab, ktorý mal 365 dní. Tieto boli súčasťou kalendárneho kruhu, ktorý trval 52 rokov.

Kamenné štukové ornamenty na stavbách

Ako prví v Amerikách začali tesať do kameňa štukovú výzdobu s typickými ornamentami. Tieto sa našli aj v Uaxactúne, kde robili výkopy slovenskí archeológovia zo SAHI.

Astronómia

Mayovia boli schopní pozorovať planéty a hviezdy. Kozmické objekty a ich pohyby zapisovali s veľkou presnosťou do tabuliek. Našli sa záznamy  o zložitej trajektórii Venuše, Mesiaca a Jupitera a predpovede zatmení Slnka a Mesiaca.

Kakao

Konzumácia kakaa je známa asi od od  roku 1800 pred Kr. Predpokladá sa, že vtedy kakaový nápoj požívali predovšetkým členovia elity Olmékov, pretože nálezy starovekého kakaa sú zriedkavé. Ďalším dôkazom, že sa popíjalo kakao v Mezoamerike sú aj hieroglyfické nápisy na maľovanej pálenej keramike v kultúre Olmékov. To, ako radi maškrtili kakao dokazuje fakt, že sa im stalo platidlom. Bolo také vzácne, že spočítali každé jeho zrnko a zaznačili presné číslo na mešec, v ktorom ho odovzdávali ako daň panovníkovi. Kakao malo svojho boha, ktorý bol súčasťou náboženských rituálov. Kakao je pochutina, ktorá prežila s civilizáciou Mayov celú ich históriu až do pádu ich posledného tajného mesta Tayasal v roku 1697. Oni mu dali názov kakaw, z ktorého pochádza naše dnešné pomenovanie. Slovo čokoláda pochádza z aztéckeho jazyka nahuatlu, ktorý ho nazýva chocolatl.

zdroj: Historická revue 10/2014, str.32-36

©text redakcia SVP

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/10/Mayovia10-613x460.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/10/Mayovia10-300x300.jpgadminHistorický krúžokStredná AmerikaArchitektúra Zostrojili nepravú klenbu z kameňa. Viaceré ich stavby a architektonické zoskupenia boli zároveň aj observatóriami slúžiacimi na pozorovanie kozmických telies a javov. Pod kamennými pyramídami sa našli komory, ktoré obsahovali ostatky ich panovníkov. Stavali aj cesty, podzemné rezervoáre na vodu a štadióny na rituálne loptové hry. Matematika Vynašli dvadsiatkovú sústavu a...