Architektúra mayskej civilizácie. Architektúra Zostrojili nepravú klenbu z kameňa. Viaceré ich stavby a architektonické zoskupenia boli zároveň aj observatóriami slúžiacimi na pozorovanie kozmických telies a javov. Pod kamennými pyramídami sa našli komory, ktoré obsahovali ostatky ich panovníkov. Stavali aj cesty, podzemné rezervoáre na vodu a štadióny na rituálne loptové hry. Matematika Vynašli dvadsiatkovú sústavu a koncept nuly. Zapisovali si kalendár a číslice v tzv. pozičnom systéme. Tento systém im umožnil počítať obrovské číselné hodnoty. Poznali však aj desiatkovú sústavu, ktorá je porovnateľná o súčasnou. Písmo Mayovia boli jediná kultúra v obidvoch Amerikách, ktorá ako prvá používala písmo. Vyjadrili ním foneticky aj významovo pojmy a udalosti. Našli sa nápisy vryté do dreva, kameňa, mušlí a kostí. Mali dokonca knihy z lykového papiera a ich stopy sa našli v mnohých hrobkách. Tieto knihy sa dnes nazývajú kódexy. Sú to posvätné texty prepojené s astronomickými poznatkami, náboženstvom a agronómiou. Ich vylúštené preklady dokazujú, že mali aj vycibrený literárny štýl. Kalendár Vytvorili si rôzne typy kalendárov. Zrejme ich prvý kalendár zapisoval dynastické udalosti, z toho sa dá zistiť, kedy začalo mayské písomníctvo a písané dejiny. Tieto záznamy siahajú do roku 3114 pred Kr. do predklasického obdobia, no vytvorený bol okolo roku 2000 pred Kr. Nazvali ho Dlhý počet a je označovaný za tzv. lineárny…
Pokračovať v čítaní