Rozprávanie príbehu bolo vždy nedeliteľnou súčasťou spoločenskej komunikácie už od predhistorického obdobia. Hoci sa príbehy veľmi zmenili, neverbálne súčasti tohto umenia pretrvali. Neverbálne komunikačné prejavy sú aj teraz dôležitým prejavom…
Pokračovať v čítaní