Bývalý hlavný veliteľ ozbrojených síl Abdul Fattáh as-Sísí sa stal prominentom ako člen Najvyššej rady ozbrojených síl, ktorá vládla po páde prezidenta Husního Mubáraka. 6. marca 2014 vystúpil z armády Egyptských…
Pokračovať v čítaní