Katyňský les zostal známy ako hrôzostrašné miesto, kde by sa dal natočiť filmový horror. Ak by začali vyliezať zo zeme zombiovia ako v Jacksonovom Thrilleri, bolo by ich 21 000 prinajmenšom. Ako sa mohlo stať, že sa podarilo zhromaždiť v zajatí také množstvo poľských mužov, má svoju príčinu v povážlivej udalosti sovietskej histórie, keď Nemecko a ZSSR podpísali spolu dohodu nazývanú Brest-Litovský pakt, ktorý signovali Ribbentrop a Molotov 23. 8. 1939 v Moskve, nazvaný tiež pakt o neútočení a priateľstve. Do Katyni boli odtransportovaní poľskí vojaci na jar 1940 krátko po obsadení východných oblastí Poľska Rusmi. Boli to vojenskí zajatci, ktorých NKVD filtrovala tak, že vyberala inteligenciu. Právnici, vedci, učitelia, úradníci a umelci sa stali predmetom rozkazu politbyra Komunistickej strany ZSSR. Na dokumente, ktorý schválil popravy Poliakov sa nachádza podpis Stalina, Molotova, Vorošilova a Mikojana. Inteligencia poľského národa bola sústredená v troch táboroch v Starobieľsku, Kozeľsku a Ostaškove. Odtiaľ ich prevážali na miesta popráv v blízkosti miest Smolensk (áno, tam kde spadlo poľské lietadlo s celou vládou) do Katyňského lesa, Tveru a Charkova. V roku 1943 boli masové hroby odkryté Nemcami. Tretia ríša obvinila z masakru Rusov, keďže už neboli priatelia v zmysle paktu Ribbentrop-Molotov. Tento zločin na poľskom národe nebol nikdy činiteľmi ZSSR priznaný. Po roku 1990 vedenie Sovietskeho…
Pokračovať v čítaní