Zdroj: redakcia SvP V súčasnosti sa v Maďarskom štáte prejavuje druh inovovaného nacizmu v rámci toho, čomu sa hovorilo v období 1944-1945 "Strana šípových krížov". Hnutie Jobbik má politický program postavený nielen na maďarskom šovinizme a revizionizme  - návrate k Uhorskej monarchii, ale aj na prenasledovaní národnostných menšín - cigánizme, antižidovskom názorovom spektre a potláčaní slovenskej menšiny, bez ohľadu na to, že čo na to Európska komisia a ostatné "parlamenty". Títo znovuzrodení neonacisti sa dnes volajú hnutie "Jobbik", "hnutie 64 stolíc" a mnohé ďalšie extrémistické občianske združenia, spolky a nadácie zahalené v uhorskej zástave. No dnes sa nepochoduje pod štandardami so symbolmi Šípových krížov. Je to čosi iné, čo Slovákom berie ich dvojkríž.   Jobbik je jasným vodcom všetkých extrémistov v Maďarsku vďaka tomu, že je druhou najväčšou parlamentnou politickou silou po FIDESZ-e. Po roku 2014 sa pozícia Jobbiku posilnila s nástupom islamizmu a jeho extrémnej formy Daech-u. Teroristické akcie v EÚ potvrdzujú maďarský Jobbik v jeho úlohe ochrancu všetkého maďarského živlu v Karpatskej kotline a je ťažké predstaviť si, že jeho politická pozícia sa oslabí. Naopak. Na maďarskej extrémistickej scéne sa činí aj šovinistický mládežnícky subjekt "Hnutie 64 žúp" (alebo stolíc), ktoré je výrazne militantné a volá po obnovení tzv. veľkého Uhorska. Situácia v Maďarskom štáte je pripravená tak, aby sa…
Pokračovať v čítaní