Tag archives for historické

Historický krúžok

Španielska občianska vojna 1936

Príčiny Vypuknutie občianskej vojny v Španielsku v roku 1936 bolo predzvesťou oveľa väčšej kataklizmy, ktorá začala o tri roky.  Jej príčiny hľadajú niektorí historici až v 19. storočí. No ja sa posuniem do 20. storočia, kedy v 20. rokoch monarchia dostala úder, ktorý ju zdiskreditoval. Preto v roku 1931 vznikla 2. republika, ktorá však prešla v krátkej dobe šiestich rokov do vážnej krízy. Obvykle sa to zdôvodňuje veľkým zaostávaním vo vývoji oproti vtedajšej štandardnej úrovni ekonomických a sociálnych vzťahov západnej  civilizácie. Vedenie republiky sa snažilo urobiť opatrenia v prospech španielskej buržoázie a zobrať moc z rúk pozemkovej oligarchie, cirkvi a armády. Buržoázia sa zase obávala ľavicového hnutia a tiež bojovala proti madridskému centralizmu. Väčšina spoločnosti v Španielsku bola republikánska a žila v nádeji na moderné zmeny. No dovtedajší realizátori moci v krajine sa jej nechceli vzdať. V prvej dvojročnici po vzniku republiky bola uzákonená nová ústava, ktorá teoreticky obmedzila moc cirkvi, silu armády a početný stav dôstojníkov. Boli tiež uzákonené štátoprávne zmeny, keď Katalánsko získalo autonómiu. Uskutočnila sa aj čiastočná pozemková reforma. Tradičné konzervatívne kruhy však aktívne odporovali, uskutočnili neúspešný pokus o štátny prevrat a aktivizovali sa aj ľavicové politické sily. Zároveň sa začal boj odborárov, pretože ani ľavica nezvládla svoju štátoprávnu úlohu.  Striedali sa vlády, čo viedlo k dezilúzii voličskej základne. Tak sa podarilo v roku 1933 pravici dostať sa ku kormidlu. Reformy boli celkom odsunuté a v roku 1934 nastúpila k moci…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Výnimočný osud Františka I. Francúzskeho

Francúzsko oslávilo minulý rok päťstoročné výročie víťaznej bitky pri Marignane, ktorá sa odohrala septembra 1515. Pozrime sa na to, čo znamenala táto kľúčová bitka v dejinách francúzskeho kráľovstva a v živote jej víťaza a kto boli jej protagonisti. Najdôležitejším z nich je samozrejme kráľ, ktorý panoval 32 rokov, dal postaviť zámok Chambord a strávil v ňom 72 nocí v bazilike Saint-Denis, ktorá dnes uchováva jeho sochu.  Nechal si vystavať ešte ďalšie tri nové zámky na rieke Loire – Blois, Amboise a Azay-le-Rideau a v renesančnom štýle renovoval Louvre, St-Germain-en-Laye, Rambouillet a Écouen. Rok 1515 je kľúčový dátum pre tok francúzskej histórie. V tom roku sa udiala bitka pri Marignane, talianskom meste nachádzajúcom sa asi 16 km od Milána. V bitke bojovali proti sebe armáda francúzskeho kráľa a švajčiarski žoldnieri, ktorí boli v tej dobe neporazení už dvesto rokov. V kritický deň bitky Francúzi však získali podporu benátskych jednotiek a tak sa bitka stala urputnou a mimoriadne smrtiacou. Padlo v nej 16 000 vojakov, čo je na túto historickú dobu privysoké číslo. Mladý kráľ František I. práve dovŕšil 20 rokov a v tomto roku bol aj korunovaný 25. januára v katedrále v Reims. Jeho kráľovská prax trvala len niekoľko mesiacov, keď išiel obhajovať svoje dedičské práva na neapolské vojvodstvo a Miláno. Mladý kráľ bol hlavou monarchie, ktorá po storočnej vojne disponovala bohatstvom a silnou armádou a nadobudla nielen politickú moc ale aj ekonomickú silu. Napriek tomu potrebovala talianske…
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Viedenská univerzita-Alma Mater Rudolphina

Miesto, kde vznikala slovenská inteligencia, sa nenachádzalo v dávnejších dejinách na Slovensku, ale v Rakúsku, a to vo Viedni. Najdôležitejšou kolískou všetkých učencov pochádzajúcich zo Slovenska bola Alma Mater Rudolphina (historický názov) alebo terajšia Viedenská univerzita. V minulom roku bolo okrúhle výročie jej založenia 12. marca 1365 Rudolfom IV. Habsburským. 650 rokov stará univerzita má na svojom konte významných absolventov - fyzikov, matematikov, lekárov, historikov. Patria medzi nich aj Slováci, napríklad: Adam František Kollár (alias Slovenský Sokrates), Maximilián Hell (bibliotekár Márie Terézie), slovenský národovec Ján Kollár, zakladateľ Matice slovenskej Karol Kuzmány. (viac…)
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Vianoce v dejinách

Vianoce nepatria medzi najstaršie kresťanské sviatky. Irenej z Lyonu a Quintus Tertullianus ich nezaradili do svojich zoznamov sviatočných dní. Prvá písomná zmienka o nich pochádza z Egypta, keď Klement Alexandrijský napísal, že určití egyptskí teológovia stanovujú dátum narodenia Ježiša Krista na 20. mája v 28. roku panovania cisára Augusta a v deviatom mesiaci roka súdobého kalendára. Ďalší zase stanovili dátum z 24. na 25. Pharmuthi – 19. alebo 20. apríl. Klement Alexandrijský napísal v spise “De paschae computus” v roku 243 , ktorý bol nesprávne pripisovaný sv. Cypriánovi, že stanovuje narodenie Krista na 28. marca, pretože v tomto dni bolo stvorené Slnko. (viac…)
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Nepriatelia Ríma (4) – Neskoré cisárstvo

Úvod Všetko, čo má svoj začiatok, má aj koniec. O Ríme sa hovorí, že to bola v podstate ideálna civilizácia či ríša. Dobre spravovaná, efektívna v boji a dostatočne flexibilná na to, aby zvládla obrovské množstvo problémov. Takéto impériá padajú len dvomi spôsobmi. Kompletným zničením inou mocnosťou, prípadne inou mimoriadne silnou katastrofou, alebo vplyvom najrôznejších problémov, ktoré často súvisia. Rím narazil na problémy ďaleko za hranicami, na hraniciach i vo svojom vnútri. Ťažko povedať, čo do akej miery spôsobilo pád. Isté je len to, že padol. Nebol to však pád bez boja a aj v tomto neskorom období dokázali Rimania úžasné veci. Tak, ako aj ich súperi. Hún Atila - kresba v dobovej germánskej ságe Poetic Edda. foto: Wikimedia Commons Húni Ako poraziť v boji divochov, ktorí nepoznajú takmer nič iné ako boj? Takúto otázku si mohli klásť najrôznejšie podrobené národy, ktoré sa stretli s Húnmi. Bleda a hlavne Atila dorazili ako veľká voda, ale ich postup nebol len o vojne. (viac…)
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Nepriatelia Ríma (3) – Rané cisárstvo

Úvod Prelom letopočtov je zároveň časom, kedy sa Rímska republika menila na prvé obdobie cisárstva, tzv. principát. Cisár bol oficiálne prvým občanom Ríma a Rím samotný bol na vrchole svojej moci. Po vláde Augusta prišlo k vláde niekoľko šialencov, ako Caligula a Nero. Po nich prišlo obdobie Flaviovcov a za nimi ďalšie obdobie, známe aj ako Piati dobrí cisári. Rím bol vo svojom zlatom veku kultúry a jeho vplyv sa rýchlo rozširoval na všetky strany. V čase najväčšej rozlohy spájala Rímska ríša Perzský záliv s Portugalskom. Ranné cisárstvo bolo však aj obdobím vojen, keď Rimania narazili na nových súperov, predovšetkým na najrôznejšie kmene Germánov. Židia Židia mali už v dávnych dobách svoje kráľovstvo, ktoré si strážili. Ich prosperita samozrejme priťahovala pozornosť cudzích mocností a tak nečudo, že ich územie zabrali alebo vyplienili Asýrčania, Babylončania, Peržania a samozrejme Macedónci pod vedením Alexandra Veľkého. (viac…)
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Nepriatelia Ríma: Neskorá republika -2. časť seriálu

Úvod Rím narastajúci z mestského štátu na ríšu, prichádzal do kontaktu so stále novými civilizáciami. Nebolo ľahké vychádzať s každým po dobrom, zvlášť, keď si rímske légie nové územia veľmi často vybojovali. Obdobie neskorej republiky je zároveň zmenou poriadku. Systém riadenia, ktorý fungoval pre mestský štát, sa stával čoraz menej pružným a práve snaha o zmenu vládnutia nakoniec zabila republiku. Po tom, čo Rím dobyl Kartágo a Grécko spolu s ďalšími územiami, presunuli sa hranice na všetky smery. Nepriateľom však nečelil len na hraniciach, ale aj vo vnútri štátu. Občianske nepokoje či ozbrojené konflikty medzi jednotlivými vrstvami obyvateľstva sa nevyhli pravdepodobne žiadnemu štátu, ktorý dosiahol veľkú rozlohu. Numídia Po porážke Kartága sa oblasť tohto mesta dostala pod správu Ríma, spolu s jeho kolóniami. Po smrti kráľa, ktorý bol spojencom Rimanov, bola od Kartága neďaleká Numídia (dnešné Alžírsko a malá časť Tuniska) rozdelená medzi troch vládcov. (viac…)
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Kyréna v Líbyi – sen z mramoru je ohrozený

Antické dedičstvo v Líbyi je ohrozené V telefóne znie alarmujúci hlas. Volajúci uprednostnil zostať v anonymite. Oznamuje: „Situácia je veľmi zlá. Ľudia nič nerobia pre svoje staroveké pamiatky, starajú sa o svoje domovy, svoju zem. Daech kontroluje Sabratu. Je treba rýchlo zachraňovať líbyjskú kultúru. „ Tu sa tento telefonát prerušil. Odvtedy nikto viac neodpovedal a nenechal ani žiadne číslo telefónu lýbijských vedcov-odborníkov na antiku. (viac…)
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

Nepriatelia Ríma – 1. časť /seriál/

Úvod Zánik Rímskej ríše je zároveň zánikom Antiky i celého Staroveku. Nové štáty ťažili z toho, čo Rimania vytvorili pred nimi. Doteraz sa stretávame s Rímskym právom, všetky románske jazyky (španielčina, francúzština, taliančina, rumunčina a iné) vznikli priamym vplyvom rímskej latinky a poznáme ich kultúrne diela. V čase svojej najväčšej slávy bol Rím obrovským impériom a samotné mesto ako prvé na svete prekročilo milión obyvateľov. Rimania prehrávali bitky, ale len málokedy prehrávali vojny. Cesta k sláve však nikdy nie je úplne jednoduchá a neraz narazili rímske légie na súpera, ktorý mal reálnu šancu nahradiť Rím, prípadne nasmerovať celosvetové dianie úplne iným smerom. Tento článok je o národoch, ktoré sa postavili proti rozpínavosti Ríma. Výjav na olejomaľbe: Vercingetorix skladá zbrane pred Caesarom. foto: Wikipedia Commons Kelti Ak sa spomenie konflikt medzi Rímom a Keltami, najčastejšie sa tým myslí Caesarove ťaženie v Galii (dnešné Francúzsko). Galia je pomenovaná podľa Galov, čiže veľkej časti Keltov, ktorí žili práve na tomto území. Oveľa skôr ako Rimania začali svoje útoky, Galovia dobyli Rím. Podľa legendy k tomu prišlo po tom, čo Brennan, jeden z vodcov Keltov, napadol mesto Klúzium. Rimania sa pokúšali dohodnúť mier, ale nielen že ho nedohodli, ale ešte sa aj stali cieľom útoku. Brennan rozdrvil rímsku armádu a vyplienil samotný Rím. (viac…)
Pokračovať v čítaní
Historický krúžok

100 rokov histórie Blízkeho východu – 4. časť

Toto je štvrtá časť seriálu 100 rokov histórie Blízkeho východu. Udalosti sa týkajú rokov 1975-1990. November 1975: Stovky tisícov Maročanov mávajúcich zástavami pochodovalo po španielskej provincii Sahara. „Zelený pochod“ je pokus marockého kráľa Hassana získať svoj nárok na provinciu – teraz známu ako Západná Sahara. Španielsko opustilo provinciu v 1976, zanechajúc Maroko v lokálnych bojoch gerilového odboja Polisario. Nevyriešená záležitosť Západnej Sahary komplikovala marocké vzťahy so susedmi a širším arabským svetom. Na fotografii hore je rub marockej stodirhamovej bankovky pripomínajúcej Zelený pochod. (viac…)
Pokračovať v čítaní