Pod vplyvom objavu slovenských archeológov zo SAHI (Slovenský archeologický a historický inštitút), ktorý urobil spolu s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou v Guatemale tento rok, sa významne zmenila časová os dejín Mayov. Najnovší nález v Uaxactúne zmenil názor historikov, že Mayovia zakladali kráľovstvá až po roku 250 Objav v komplexe H Sever, kde sa nachádza dynastická svätyňa, posunul ich existenciu o niekoľko storočí do minulosti. Svätyňa kráľov skrývala vo svojom podzemí prázdnu šachtu, v ktorej boli uložené kráľovské insígnie jedného z prvých kráľov Mayov. Prieskumom ich štruktúry sa prišlo na to, že sú to vôbec najstaršie kráľovské insígnie moci nájdené na území Mayov. Nájdené kráľovské žezlo je z jadeitu a nesie znaky až z predmayského obdobia. Žezlo pokrýva 20 hieroglyfov, ktoré sú súčasnými prostriedkami nerozlúštiteľné, no je predpoklad, že by mohli byť, a to vďaka svojej gramatickej stavbe. Jadeitové žezlo sa tak stalo základom pre novú disciplínu - predklasickú epigrafiu. Pri žezle bola uložená jadeitová soška s jemným vyrezávaním spodobujúca fantastické zviera, ktoré Mayovia nazývali "way". Zrejme reprezentovalo dušu alebo druhé ja kráľa, čo je už známe z mayského kultu klasického obdobia. Nález najstaršieho mayského písma a posun vzniku prvého kráľovstva urobili vážny zásah do doterajšieho datovania. Fotografie nálezov sa na Slovensku zatiaľ nemôžu zverejňovať kvôli zákonom Guatemaly. Objekty…
Pokračovať v čítaní