Táto práca sa zaoberá stavom arabského jazyka významne tvoreného genderovými vplyvmi. (viac…)
Pokračovať v čítaní