Naši starí rodičia, ktorí zažívali II. svetovú, nakoniec vždy zvykli spomínať Hitlera a Stalina ako spojenie Diabla s Luciferom, ktoré malo zničiť ľudstvo. Vtedy sme sa z toho smiali. Trochu neskôr sme ich pochopili. A dnes? Dnes sa všetko potvrdzuje.

Potom, ako Rusi odblokovali archív moskovského ústredia svetového komunistického hnutia Kominterna, slová starých rodičov sa potvrdzujú. Z odpečatených materiálov vyplynulo, že Josif V. Stalin sa chcel, aj sa snažil, stať členom nacistickej OSI spolu s celým ZSSR. Našli sa inštrukcie pre nemeckých, rakúskych a československých komunistov, aby sa snažili prepájať s nacistickými štruktúrami.

Výskum a analýzu týchto archiválií urobili ruský archivár a historik Fridrich Firsov a americkí historici Harvey Klehr a John Earl Haynes. Štúdiu o výskume im vydala Yaleova univerzita.

Harvey Klehr pre BBC vyhlásil, že tieto záznamy odhalili, do akého štádia dospeli zahraničné komunistické strany pri šírení ideológie. Ich snahy skutočne smerovali k otrockej podpore stalinskej zahraničnej politiky.

©text ĽB-M

zdroje: Yalepress, Historická revue č. 6/2014

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/06/Stalin_1902_Colour-337x460.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/06/Stalin_1902_Colour-300x300.jpgadminHistorický krúžokhistorickéNaši starí rodičia, ktorí zažívali II. svetovú, nakoniec vždy zvykli spomínať Hitlera a Stalina ako spojenie Diabla s Luciferom, ktoré malo zničiť ľudstvo. Vtedy sme sa z toho smiali. Trochu neskôr sme ich pochopili. A dnes? Dnes sa všetko potvrdzuje. Potom, ako Rusi odblokovali archív moskovského ústredia svetového komunistického hnutia...