Motto: Učenosť je obmedzená, povaha je nekonečná. /citát A. Musila/

Zaujímavá osobnosť českej a svetovej arabistiky Alois Musil /1868-1944/ vyryla namiesto do otcovského poľa na Morave hlbokú brádzu do histórie arabistiky, archeológie, topografie a ďalších pomocných historických vied. Chlapec z chudobnej roľníckej rodiny z Moravy urobil v druhej polovici 19. storočia a prvej pol. 20. storočia kariéru porovnateľnú s Lawrenceom z Arábie a ešte viac.

Po základnom teologickom štúdiu v Olomouci sa z neho stal nadšený arabista, cestovateľ, topograf, a šejch beduínskeho kmeňa. Inšpirovaný štúdiom v Jeruzaleme a Bejrúte sa pustil do prieskumu jordánskej Petry, v ktorej okolí urobil objavy púštnych palácov Kusejr Amra, čo vyvolalo svetovú senzáciu roka 1898. Svoje objavy popísal v dvoch dielach Arabia Petraea a Kusejr Amra v nemčine.

Bol nielen pracovitým bádateľom a polyglotom, ale aj organizátorom a marketingovým odborníkom. Jeho silná charizma mu dokázala získať priazeň donorov vo vedeckých kruhoch Prahy a Viedne. Najdôležitejším podporovateľom jeho prieskumov Arábie sa nakoniec stal dvor Habsburgovcov, ktorý ho angažoval aj ako svojho agenta v politickej otázke na strednom východe.

Okrem topografického prieskumu Palestíny, Sýrie a Iraku študoval islamské pamiatky, etnografiu a folklór. Popritom sa zabýval v beduínskom stane dostatočne dlho, aby získal titul šejcha kmeňa Rwala. Musa ar Rueili sa pre členov kmeňa stal nezabudnuteľným a keď si bez neho v kritickej situácii nevedeli poradiť, napísali mu do Viedne.

Ak necestoval na ťave po strednom východe, podnikal iné cesty. Jednou z nich bola plavba do Ameriky, kde chcel študovať angličtinu. Vzišlo z toho publikovanie jeho diel, medaila a miesto v sieni slávy Americkej zemepisnej spoločnosti.

Odkaz Aloisa Musila je obrovský. Cestopisy, súbory máp, dobrodružné knihy pre mládež, odborné spisy, založenie orientálneho ústavu v Prahe, vyučovanie na Karlovej univerzite v hodnosti profesora. Napriek všetkým titulom , ktoré nazbieral počas činorodého života, zostal skromným obyvateľom dedinky Otryby u Českého Šternberka, kde aj skonal.

Text PressburgStyle

foto:wikipédia, zdroj:Historická revue

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/06/AloisMusil-e1401634255823.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/06/AloisMusil-e1401634255823.jpgadminHistorický krúžokhistorickéMotto: Učenosť je obmedzená, povaha je nekonečná. /citát A. Musila/ Zaujímavá osobnosť českej a svetovej arabistiky Alois Musil /1868-1944/ vyryla namiesto do otcovského poľa na Morave hlbokú brádzu do histórie arabistiky, archeológie, topografie a ďalších pomocných historických vied. Chlapec z chudobnej roľníckej rodiny z Moravy urobil v druhej polovici 19. storočia a prvej pol. 20. storočia...