Kľúčové body debaty medzi Le Monde a Glennom Greenwaldom.

Týždenník L ´Express publikoval túto stredu petíciu, podpísanú asi päťdesiatkou osobností, vyzývajúcich Francúzsko prijať Edwarda Snowdena, ktorý rozvíril škandál ohľadne systému dohľadu americkej NSA. Pod petíciu sa podpísalo ďalších 20 000 signatárov počas jediného dňa.

Snowden vízum dostal 31. júla 2013 a vypršalo do dvoch mesiacov. Podľa Glenna Greenwalda, jedného z dvoch novinárov, s ktorými Snowden spolupracoval, Rusko vypočulo jeho žiadosť a obnovilo provizórne vízum. Ale E. Snowden teraz dáva nové žiadosti o azyl, menovite Brazílii a Nemecku.

Za akých podmienok by bolo vízum možné?

Štát sa môže vždy rozhodnúť prijať osobu na svoju pôdu. Ale táto forma azylu je krehká: môže byť vyvolaná tak zmenou majority ako aj politikou. Ak si pán Snowden želá, aby mu bol udelený štatút čisto na ochranu politického utečenca, musí začať procedúru v Úrade pre ochranu utečencov a expatriovaných bez záruky výsledku. Iná možnosť má dosť výnimočný charakter: žiadosť o azyl ústavný. To je možnosť bránená historikom Patrickom Weilom v jednom rozhovore zverejnenom v Le Monde.

Čo o tom hovoria politické strany Francúzska?

Socialistická strana a UMP nie sú naklonené myšlienke prijať E. Snowdena na územie Francúzska. Prvý minister Manuel Valls to znovu povedal v rádiu Antenne de BFM-TV a RMC. V tejto otázke sa chová diskrétnejšie UMP, nevyslovila sa v prospech prípadného prijatia – tak isto ako François Bayrou. Prezident Modemu odhadol, že za rok by mala EÚ uznať silnejšie pravidlá vzhľadom k USA, ale bez vyjadrenia sa o prípade E. Snowdena.

Na revanš, EELV, Strana ľavých, Front National a Parti pirate sú naklonené prijať Snowdena do Francúzska.

Aké sú argumenty týchto strán, ktoré si ho prajú prijať?

Pre EELV, Parti de gauche, Front national a Parti pirate má Francúzsko morálne právo chrániť whistle-blowera, ktorého oznámenia majú svetový význam. Na rôznych úrovniach a z rôznych dôvodov, tieto strany súdia, že rovnako ako je potrebné vyslať silný signál pre USA, takisto je treba perspektívne posilniť národnú suverenitu (FN), buď kvôli protestu proti politike vlády USA alebo z dôvodov ľudskoprávnych.

Ktoré osoby sú proti?

Jedná sa o diplomatické argumenty. Prijať E. Snowdena by mohlo byť nebezpečné pre vzťahy medzi Francúzskom a USA. Globálnejšie, určití zodpovední politici usudzujú, že ak prijatie musí byť odsúhlasené, musí sa to skôr urobiť v európskom rámci metódou rozriedenia diplomatického rizika.

Zdroj: Le Monde, 3. 6. 2014, Accueillir Snowden en France ? Les points-clés du débat

©preklad PressburgStyle

adminFrankofónne štátypolitikaKľúčové body debaty medzi Le Monde a Glennom Greenwaldom. Týždenník L ´Express publikoval túto stredu petíciu, podpísanú asi päťdesiatkou osobností, vyzývajúcich Francúzsko prijať Edwarda Snowdena, ktorý rozvíril škandál ohľadne systému dohľadu americkej NSA. Pod petíciu sa podpísalo ďalších 20 000 signatárov počas jediného dňa. Snowden vízum dostal 31. júla 2013 a vypršalo do dvoch...