Christine Lagarde
Prezidentka MMF Christine Lagardeová prednáša správu o stave svetovej ekonomiky podľa analýzy MMF pre roky 2014 a 2015.

Medzinárodný menový fond publikoval práve dnes svoje nové ekonomické predpovede, z ktorých zavial pocit rozčarovania. Určite „pokračuje obnova, ale je nerovnomerná“, robí rezumé Olivier Blanchard, ekonomický šéf MMF.

Federálny menový fond revidoval svetový hospodársky rast, ktorý má klesnúť tento rok o ďalších 3,3%. Americký rast sa predvída, že sa zdvihne o 2,2%. V eurozóne poklesne hlavne v Nemecku, vo FrancúzskuTaliansku. Španielsko predvída svoj vyšší rast o 1,3% v roku 2014 a o 1,7% v budúcom roku.

Globálne čísla rastu boli nanovo revidované smerom dolu. Pre celý svet HDP postúpil hore len o 3,3% v roku 2014, o 0,1% menej ako predošlý júl. Preto bola prognóza na rok 2015 redukovaná o 0,2%, teda na 3,8%.

Napohľad sú to čísla ctihodné, no hlavne videné Parížom sú dvojnásobne iluzórne. Toľko pre rozvinuté krajiny ako aj pre krízové ekonomiky sa ich vývoj ukazuje ako kontrastný. MMF revidoval HDP smerom nahor o 0,5% v 2014, perspektívy rastu v USA, ktorého HDP sa zvýšil o 2,2% tento rok a o 3,1% na budúci rok. Spojené kráľovstvo pokračuje čo sa týka jeho kurzu na čele krajín G7 s mierou rastu 3,2% v roku 2014 a 2,7% pre rok 2015.

Nemecko prejavuje známky prehriatia

Eurozóna sa naopak, nedrží predpovedí. Rast zostáva všeobecne anemický, 0,8% tento rok a 1,3% na budúci rok. Samotné Nemecko ukazuje známky prehriatia – 1,4% rastu pre 2014, napriek všetkému je to o 0,5% menej ako bolo v predošlom roku v júli. MMF konštatuje „klesanie vnútorného dopytu“ za Rýnom a odporúča Nemecku „rozširovať investície štátu, hlavne do zlepšovania a udržiavania dopravnej infraštruktúry“. Zo svojej strany je Francúzsko „bez rastu“ (0,4% tento rok a 1% budúci rok, čo korešponduje s predpoveďami vlády) a Taliansko bude v roku 2014 v recesii (-0.2%). Španielsko je jediná krajina eurozóny, ktorá si opravila rast smerom hore o 1,3% tento rok a 1,7% v roku 2015, teda lepšie ako Nemecko.

V Ázii pokračuje Japonsko v sklamaní, napriek “Abenomike” a poklesu jenu, čo sa považuje za podporu vývozov a protiinflačné opatrenie. Súostrovie by malo mať vnútorný rast 1% v roku 2014 aj 2015. “Zvýšené verejné zadlženie, ktoré je ovocím minulosti, kumuluje potenciál slabého rastu postaveného na vysokých oslobodeniach od daní, “ upozorňuje Olivier Blanchard.

Blok ohrozených ekonomík je čím ďalej tým menej homogénny. Čína pokračuje v pokroku trochu menej podporená svojimi úrokmi (7,4% v 2014 a 7,1% v 2015) a skončením boomu v nehnuteľnostiach a úveroch. Ale MMF mieni, “že opätovné vyváženie rastu, ktoré sa deje, môže znamenať zdravý vývoj. India sa práve obnovuje “vďaka opätovnému dosiahnutiu dôvery a prispôsobenej ekonomickej politike dovoľujúcej znovu nájsť horný rast HDP 5%.

BRICS – klub na ceste k výbuchu

Rusko sa nachádza veľmi ekonomicky oslabené v dôsledku ukrajinského konfliktu – na sotva 0,2% rastu a 0,5% na budúci rok.

Ako obeť chýbajúcich investícií, ťažkých finančných podmienok, spotreby, ktorá ju zahrieva, Brazília bola v recesii v prvej polovici roka 2014 a jej HDP vystúpil o 0,3% tento rok.

Južná Afrika, ktorá trpí sociálnymi tlakmi a znepokojujúcim priemyslom, sa nemá vôbec lepšie. To znamená, že Brics (Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika) tvoria klub na ceste k výbuchu.

Čo sa týka čísel a perspektívy rastu čím ďalej tým viac nevyrovnaných, MMF predpokladá tri rizikové faktory. Predovšetkým, úroková miera veľmi nízka v USA by mohla mať nepriaznivé následky pre zvyšok sveta. Kvôli geopolitickým rizikám na Ukrajine a Strednom východe, čo v danej chvíli má len lokálne následky na ekonomiku, zostávajú hrozby. Eurozóna sa musí vyhýbať tomu, aby sa veľmi slabá inflácia nezmenila na defláciu, hoci Olivier Blanchard mieni, že tento scenár nie je najpravdepodobnejší.

Zdroj:Le Monde

©preklad redakcia SVP

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/10/Christine-Lagarde1-800x450.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/10/Christine-Lagarde1-300x300.jpgadminEkonomikaMMFMedzinárodný menový fond publikoval práve dnes svoje nové ekonomické predpovede, z ktorých zavial pocit rozčarovania. Určite „pokračuje obnova, ale je nerovnomerná“, robí rezumé Olivier Blanchard, ekonomický šéf MMF. Federálny menový fond revidoval svetový hospodársky rast, ktorý má klesnúť tento rok o ďalších 3,3%. Americký rast sa predvída, že sa zdvihne o 2,2%. V eurozóne...