Pilierezemefilm
Filmové spracovanie románu Piliere zeme sa stalo veľmi populárne.

Historický román „Piliere zeme“ treba čítať odzadu. Asi tak od dvoch tretín. Tam to začne mať spád, všetky vlákna zápletky sa správne pospájajú a na konci pekne zapadnú do výsledného historického stavu, aký bol v dvanástom storočí v Anglicku. Stredovek v tejto krajine mal svoje špecifiká, ktoré vplývali na jeho  nepravidlený kultúrny vývoj. Aký bol tento proces možno vyrozumieť z príbehu obyvateľov Kingsbridge, jeho priorstva, murárskeho cechu a okolitých lesných obyvateľov.

Román má epickú šírku rozprestierajúcu sa na 914 stranách textu, obsahuje vojny medzi kráľmi Stephenom, Maud a Henrym II., smrť Thomasa Becketa, budovanie kláštorov, priorstiev a katedrál, umožní nám nazrieť do práce murárskeho a kamenárskeho cechu a ukáže spôsob života na hradoch.

Roztiahnuté úseky zaoberajúce sa detailami stredovekého života, keď sa románsky sloh prelínal do gotiky špecifickej pre britské ostrovy, spôsobili, že sa dosť často autor strácal v opisoch, ktoré brzdia dynamiku rozprávaného príbehu. Ale ten, kto sa vyzná v gotickej architektúre a zaujímajú ho tajomstvá katedrál, si príde na svoje. Autorovi sa tiež vydarilo opísanie vývoja textilnej výroby z jej elementárneho základného stavu až po rozvinuté obchodovanie. Obchod s ovčou vlnou, ktorý zafinancoval výstavbu kostolov, sa postupne vyvinul do výroby tkaných vlnených látok. Balík tém, z ktorých sa skladal vtedajší život je dosť náročný na štúdium faktov, autor sa snažil byť presný v názornom popísaní rozvoja spoločnosti v juhovýchodnej Anglii. Zložitý kaleidoskop spoločenských faktorov, ktoré robili z vtedajšieho Angličana ich  obeť sa podaril vysvetliť a opísať uveriteľne, i keď psychologické profily niektorých postáv sú plochejšie, než by sa žiadalo.

Napriek niektorým detským chorobám široko koncipovaného historického románu toto dielo odporúčam.

©text Ľudmila Balážová-Marešová

 

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/09/Piliere-e1411119803504.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/09/Piliere-e1411119803504.jpgadminRecenzieLiteratúraHistorický román 'Piliere zeme' treba čítať odzadu. Asi tak od dvoch tretín. Tam to začne mať spád, všetky vlákna zápletky sa správne pospájajú a na konci pekne zapadnú do výsledného historického stavu, aký bol v dvanástom storočí v Anglicku. Stredovek v tejto krajine mal svoje špecifiká, ktoré vplývali na...