Kultúrne dianie vo Francúzsku aktuálne zakúša otrasy zapríčinené politickým vrením. Poberatelia sociálnych dávok a dávok v nezamestnanosti protestujú proti ich zníženiu a obmedzeniu rozpätia. Zazdalo sa im vhodné začať blokovať umelecké festivaly vo Francúzsku, v tomto konkrétnom prípade Festivalu v Avignone. Organizačný štáb festivalu sa musel rozhodovať, či bude pokračovať aj v podmienkach obmedzovania jeho návštevnosti demonštrantmi.

Avignonský festival sa však aj napriek nepriazni osudu dopracoval do šťastného konca, ktorým je hudobno-tanečné performance Alaina Platela s extrémistickým názvom Coup fatale. Klasické hudobné motívy od Haendela, Vivaldiho a Glucka doprevádzajú tanečné kreácie v štýle konžskej ľudovej tradície aj jazzu. Pridaním slávnych árií a toccát (napríklad Orfeus a Euridika) tu vzniká príťažlivé predstavenie miestami s mystickým podtónom, ktoré produkuje trinásť konžských hudobníkov, spevákov a tanečníkov vedených operným tenorom Serge Kakudjim.

Video možno pozrieť tu: http://youtu.be/c-o-8zDX3fw

Zdroj:Holland festival

©Text Ľudmila Balážová-Marešová

adminKultúraFrancúzsko,UmenieKultúrne dianie vo Francúzsku aktuálne zakúša otrasy zapríčinené politickým vrením. Poberatelia sociálnych dávok a dávok v nezamestnanosti protestujú proti ich zníženiu a obmedzeniu rozpätia. Zazdalo sa im vhodné začať blokovať umelecké festivaly vo Francúzsku, v tomto konkrétnom prípade Festivalu v Avignone. Organizačný štáb festivalu sa musel rozhodovať, či bude pokračovať aj v podmienkach obmedzovania jeho...