Kúpyschopnosť Francúzov klesla o 1500 € za päť rokov. O toľko klesla kúpyschopnosť Francúzov, ktorá počíta so 60 miliónmi konzumentov. Medzi rokmi 2009-2014 to bolo 4%, v tom istom období si inflácia vybrala svoj desiatok vo výške 6,9% z objemu výdavkov domácností.

V prvom rade v nákladoch figurujú pohonné hmoty, elektrina a platby za bývanie. Treba povedať, že to sú nestlačiteľné výdavky pre mnoho Francúzov.

Naopak, elektrické prístroje pre domácnosť (malé aj veľké), hry, počítače a telefóny predstavujú menšiu časť kúpyschopnosti za posledných 5 rokov. Domácnosť so slabou kúpyschopnosťou by ich mohla ľahšie dosiahnuť, ale predovšetkým hľadí na svoje peňažné výstupy ako sú dopravné prostriedky a bývanie.

„Domácnosti vôbec nedosahujú svoj potrebný rozpočet a často sa nachádzajú v rozpore s faktúrami, ktoré sú fixné“, vysvetľuje magazín.

Rozpočty 60 miliónov konzumentov sú overené francúzskym štatistickým úradom Insee, každá položka výdavkov predstavuje skutočnú spotrebu domácností a indikuje vývoj množstva domácností.

Najvyššou položkou výdavkov je pre rodinu nákup pohonných hmôt pre rodinné auto, ktorá činí 335 € a bez prekvapenia je druhou najvyššou míňanie peňazí na tabak – 225 €. Nákup cigariet je však položkou, ktorá sa dá modifikovať.

Insee potvrdil 23.9. 2014, že spomalenie rastu kúpyschopnosti domácností je 0,5% oproti 0,9% v predošlom štvrťroku.

V správe z júla 2013 potvrdil Insee, že časť nútených najnižších výdavkov stagnovala. „Najnižšie nemajú nielen vyššie šance a schopnosť míňať v položkách, ktoré považujú za menej potrebné, ale časť z nich pripadá tiež na stiahnutie výdavkov na stravu.“

Podľa grafu uverejneného v Le Monde sa výdavky na fixné náklady sústavne markantne zvyšujú od roku 2006 do augusta 2014 až o 40 %, pričom sa strácajú z rozpočtov položky na hry, hračky, mobily, elektronika, televízia.(zdroj: Insee)

V inom vyjadrení a aby sa použila formulácia z New York Times, jedna rodina s jedným autom v garáži, jedným televízorom s plochou obrazovkou a jedným počítačom napojeným na internet môže byť považovaná za chudobnú rodinu.

Rozdiel medzi tým, čo konzumujú domácnosti chudobné a tie zo strednej triedy je čím ďalej tým menej dôležitý v porovnaní s tým, čo zarábajú. Ale prví majú čím ďalej tým viac ťažkostí používať svoj majetok, ktorý vlastnia a platiť benzín, paušál za internet alebo hlavne elektrinu sa stáva ťažkým.

Zdroj: Le Monde, „Pouvoir d’achat : 1 500 euros perdus en cinq ans“, foto: contrepoints.fr

©preklad Svet v preklade

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/09/Franc_rodina-464x460.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/09/Franc_rodina-300x300.jpgadminEkonomikaFrancúzskoKúpyschopnosť Francúzov klesla o 1500 € za päť rokov. O toľko klesla kúpyschopnosť Francúzov, ktorá počíta so 60 miliónmi konzumentov. Medzi rokmi 2009-2014 to bolo 4%, v tom istom období si inflácia vybrala svoj desiatok vo výške 6,9% z objemu výdavkov domácností. V prvom rade v nákladoch figurujú pohonné hmoty, elektrina a platby za bývanie....