Video z pásma poézie a hudby v letnej čitárni U červeného raka 17.6.2014.

Literárna skupina Klub B(r)AK – pozri YouTube

Pásmo poézie a hudby v letnej čitárni U červeného raka 17.6.2014.

http://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/06/BRAK-613x460.jpghttp://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/06/BRAK-300x300.jpgadminKULTÚRAHudba,PoéziaVideo z pásma poézie a hudby v letnej čitárni U červeného raka 17.6.2014. Literárna skupina Klub B(r)AK - pozri YouTube Pásmo poézie a hudby v letnej čitárni U červeného raka 17.6.2014.