Prvého apríla tohto roku zomrel významný francúzsky historik – medievalista Jacques Le Goff. Tí, ktorí sa intenzívnejšie zaoberajú stredovekom, ho určite poznajú. Keď sa na Slovensku predávala jeho kniha „Kultura středověké Evropy“, Le Goff robil v Bratislave promo turné.

Jacques Le Goff je predstaviteľom historickej školy Annales v druhej generácii jej historikov. Jeho vysvetľovanie stredoveku má iný prístup k výberu faktov a ich posudzovaniu ako tradičná historická veda. Na základe neho skúma všeobecné javy, spoločenské a výrobné vzťahy, snaží sa o posúdenie skutočnej stredovekej spoločnosti ako celku.

Významne menil štúdium histórie, keď sa zameriaval nie na úlohu individuality v histórii ale na kolektív národa, ktorý posudzoval v sociologických vzťahoch, všímal si ekonomické, výrobné a peňažné relácie a ich následky.

Le Goff bol usilovným popularizátorom histórie stredoveku nielen svojimi knihami ale aj mediálnymi prezentáciami a prednáškami a poradenstvom pre produkcie historických filmov. Bol presvedčený, že nevadí, ak je história zábavou, ak sa ku nej nepristupuje rigorózne ale so snahou priblížiť ju aj laikom.

Zdroj: Historická revue č.5/2014

©text čokomilka ©foto wikipédia

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/06/le-goff-e1401634347827.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/06/le-goff-e1401634347827.jpgadminHistorický krúžokFrancúzsko,historickéPrvého apríla tohto roku zomrel významný francúzsky historik – medievalista Jacques Le Goff. Tí, ktorí sa intenzívnejšie zaoberajú stredovekom, ho určite poznajú. Keď sa na Slovensku predávala jeho kniha „Kultura středověké Evropy“, Le Goff robil v Bratislave promo turné. Jacques Le Goff je predstaviteľom historickej školy Annales v druhej generácii jej historikov....