Prvého apríla tohto roku zomrel významný francúzsky historik – medievalista Jacques Le Goff. Tí, ktorí sa intenzívnejšie zaoberajú stredovekom, ho určite poznajú. Keď sa na Slovensku predávala jeho kniha „Kultura středověké Evropy“, Le Goff robil v Bratislave promo turné.

Jacques Le Goff je predstaviteľom historickej školy Annales v druhej generácii jej historikov. Jeho vysvetľovanie stredoveku má iný prístup k výberu faktov a ich posudzovaniu ako tradičná historická veda. Na základe neho skúma všeobecné javy, spoločenské a výrobné vzťahy, snaží sa o posúdenie skutočnej stredovekej spoločnosti ako celku.

Významne menil štúdium histórie, keď sa zameriaval nie na úlohu individuality v histórii ale na kolektív národa, ktorý posudzoval v sociologických vzťahoch, všímal si ekonomické, výrobné a peňažné relácie a ich následky.

Le Goff bol usilovným popularizátorom histórie stredoveku nielen svojimi knihami ale aj mediálnymi prezentáciami a prednáškami a poradenstvom pre produkcie historických filmov. Bol presvedčený, že nevadí, ak je história zábavou, ak sa ku nej nepristupuje rigorózne ale so snahou priblížiť ju aj laikom.

Zdroj: Historická revue č.5/2014

©text čokomilka ©foto wikipédia

http://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/06/le-goff-e1401634347827.jpghttp://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/06/le-goff-e1401634347827.jpgadminHistorický krúžokFrancúzsko,historickéPrvého apríla tohto roku zomrel významný francúzsky historik – medievalista Jacques Le Goff. Tí, ktorí sa intenzívnejšie zaoberajú stredovekom, ho určite poznajú. Keď sa na Slovensku predávala jeho kniha „Kultura středověké Evropy“, Le Goff robil v Bratislave promo turné. Jacques Le Goff je predstaviteľom historickej školy Annales v druhej generácii jej historikov....