Bookmark and Share

  1. časť.  Tentokrát mám na tácke nie svoj vlastný idol.  Je to z môjho pohľadu antiidol. No mnohí považujú Džugašviliho ešte stále za dobrodincu Rusov.

Traduje sa, že tento komunistický diktátor bol na začiatku svojej kariéry agentom cárskej Ochranky. Aj keď v Stalinovom prípade chýbajú doklady, vylúčiť nemožno, že zo začiatku si nechal platiť od ruského cára za služby agenta.

Do úvahy by to prichádzalo i preto, že v roku 1906 sa dostal prvýkrát do zahraničia do Stockholmu, aby sa zúčastnil zjazdu SDRSR- Sociálno-demokratickej robotníckej strany Ruska. Na tomto zjazde bolo odhlasované ukončenie praxe, keď táto strana organizovala prepady bánk s cieľom  dotovať tak stranícku činnosť.

Od roku 1906 sa datuje údajná spolupráca s cárskou Ochrankou podľa svedectiev boľševikov Šatunovskej a Šaumjana. Táto spolupráca mala trvať do roku 1912,  kedy ho cárska polícia chytila a bol poslaný opäť raz do vyhnanstva na Sibír.

Stalin v období 1906-1912 pokračoval v organizovaní lúpeží bánk pod nickom Kamo. Jeho kumpánom bol spolupartajník Ter-Petrosian lúpežiaci pod menom Koba.

Treba zdôrazniť, že alias Stalin si Džugašvili dal až po roku 1917. Dovtedy používal podľa svedkov alias Fikus pre kontaktovanie sa s Ochrankou.

Nakoniec, treba pripomenúť, že vyhlásenie SDRSR o zrušení lúpežných prepadov Stalin nedodržal a naďalej pod aliasom Koba tieto organizoval. Jeho kumpán Lenin mu v tomto “podnikaní” kryl chrbát pred obviňovaním spolustranníkov z kriminálnej činnosti.

Po februárovej revolúcii roku 1917 bola Ochranka zrušená, no pátranie po jej agentoch trvalo do roku 1941. Jediný agent s nickom Vasilij,  ktorý tiež patril podľa svedkov Džugašvilimu, zostal jediným agentom v Gruzínsku, ktorého totožnosť sa až do roku 1941 nepodarilo zistiť…a potom sa už vôbec nezisťovalo.

Vysvetlivka: Ochranka, inak Ruská cárska tajná polícia vznikla v roku 1880 a zanikla roku 1917. Jej úlohou bol politický boj na tajnom fronte proti teroristom, nepriateľom cárskej rodiny, anarchistom a SDRSR.

©Ľudmila Balážová-Marešová

Pramene: Encyklópédia tajných služieb, Wikipédia

Bookmark and Share

 

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/06/464px-FichaPolicialDeStalinEnBakú19100323-e1408371332354.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/06/464px-FichaPolicialDeStalinEnBakú19100323-e1408371332354.jpgadminHistorický krúžokseriál Idoly a omyly IIčasť.  Tentokrát mám na tácke nie svoj vlastný idol.  Je to z môjho pohľadu antiidol. No mnohí považujú Džugašviliho ešte stále za dobrodincu Rusov. Traduje sa, že tento komunistický diktátor bol na začiatku svojej kariéry agentom cárskej Ochranky. Aj keď v Stalinovom prípade chýbajú doklady, vylúčiť nemožno, že zo začiatku...