1. časť

V.I.Uljanov a jeho univerzitné vzdelanie…                                          

Uľjanov alias Lenin si prisvojil neoprávnene vysokoškolské vzdelanie.  V archívoch sa nachádzajú dokumenty ako Diplom právnickej peterburgskej fakulty,  na ktorom ktosi prepísal meno po otcovi .

Z výskumu Leninovej biografie vyplynulo, že nielen že neukončil tento cholerický typ povahy gymnázium so zlatou medailou – podľa tvrdení komunistov- ale aj z univerzity odišiel na vlastnú žiadosť už v prvom semestri. Oficiálne biografie uvádzali až doteraz, že ho vyhodili z politických dôvodov v piatom semestri. Rôzne proleninsky ladené weby zdôrazňujú, že to bolo kvôli demonštrácii študentského odbojného spolku, ktorého bol členom. Jednohlasne referujú o jeho súkromnom ďalšom štúdiu  a udelení diplomu. Dokonca, Uľjanov vraj získal povolenie na výkon advokátskej činnosti.

Výskum archívnych materiálov zatiaľ nedokázal, že by Lenin vlastnil akýkoľvek vysokoškolský titul. Diplom nesie známky škrtania. Otcovské meno Ivanov je škrtnuté a prepísané navrchu menom Iľjin. Takýto diplom sa nachádzal v Leninovej pozostalosti.

Tieto skutočnosti mu  nezabránili uvádzať v osobnom dotazníku  pre delegátov všeruskej straníckej konferencie Ruskej Komunistickej Strany boľševikov,  že jeho vzdelanie je “vyššie”. Tohto tvrdenia sa dopustil celkom osemkrát pri vypĺňaní dotazníkov na zjazdoch a zasadaniach boľševickej strany… ako je patrné z textu na webe „Nezavisimaja gazeta.“

Jav v Leninovom živote nie celkom bez významu. Muž, s ťažkou a bezperspektívnou diagnózou syfilisu, o ktorej musel vedieť, s nízkym vzdelaním ale s veľkou mocibažnosťou, určoval osudy mnohých národov cárskeho Ruska. Podľa toho to aj vyzeralo.

©text Ľudmila Blážová-Marešová

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/06/LENIN-e1409428453508.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/06/LENIN-300x300.jpgadminHistorický krúžokseriál Idoly a omyly IIčasť V.I.Uljanov a jeho univerzitné vzdelanie…                                           Uľjanov alias Lenin si prisvojil neoprávnene vysokoškolské vzdelanie.  V archívoch sa nachádzajú dokumenty ako Diplom právnickej peterburgskej fakulty,  na ktorom ktosi prepísal meno po otcovi . Z výskumu Leninovej biografie vyplynulo, že nielen že neukončil tento cholerický typ povahy gymnázium...