10.časť

Možno sa Vám bude zdať, že Karl May nie je dôstojný člen klubu  „Idoly a omyly II.“  Nevykonal žiadnu systémovú čertovinu v rámci historických vrásnení a cunami, ktoré sa prevalili dvadsiatym storočím.

No jeho príbeh života sa stal predmetom usilovného klamania, zahmlievania alebo dôkladného cenzurovania za účelom „výchovy“ mládeže chtivej dobrodružstiev, ktoré on vedel tak krásne skompilovať a imitovať vo svojej dobrodružnej cestopisnej tvorbe.

Bola som tiež jeho fanaticky oddanou detskou čitateľskou obeťou a k informáciám o jeho reálnom osude som sa dostala až ako dospelá.

Začalo to informáciou ešte v starom týždenníku Express, ktorý už neexistuje. Perlička z jeho života hlásila, že Karl May začal svoju dobrodružnú púť ako zlodej šiestich sviečok v učiteľskom seminári. Udali ho jeho spolubývajúci. Nevedno, či sviečky potreboval ku spisovaniu svojich ranných spisovateľských pokusov, no dá sa to pochopiť. To, čo nasledovalo po tomto mladíckom zakopnutí sa ale jasne dá definovať ako kriminálna činnosť.

V ďalšom seminári ukradol zase vreckové hodinky a už sa v tom viezol.

Karl May dvakrát sedel niekoľko rokov vo väzení, slušne sa tam správal a po opustení väzenia ešte viackrát musel robiť podvody, dlžoby a robiť špekulatívne obchodné podfuky. Všetko to zrejme z nedostatku riadneho zamestnania a základných životných istôt.

Napriek týmto svojim kotrmelcom sa vymanil z opatery nápravného ústavu a z nútených prác a v roku 1874 napísal svoj prvý „kunstwerk“ „Ruža z Ernstthalu.“

V obdobní industrializácie Nemecka sa rozšírila vzdelanosť na široké vrstvy a Mayove beletristické výtvory získali tak obchodný význam. Toto bolo i prvýkrýt v jeho živote, keď získal nejaké životné istoty. Zamestnal ho vydavateľ Muenchmayer, neskôr prešiel do drážďanského Verlag Bruno Radelli. V roku 1878 sa z Maya stal spisovateľ na voľnej nohe, čo spôsobilo stratu finančného zabezpečenia.

V tomto období si narobil veľké dlhy, z ktorých sa vyhrabával dlho.

 V roku 1879 dostal zmluvu na uverejnenie cyklu orientálnych príbehov. Od tejto chvíle sa z Karla Maya stal úspešný spisovateľ, ktorému sa nakoniec podarilo dosiahnuť životné zabezpečenie a mohol i konečne cestovať. Jeho prvá púť viedla do Orientu.

Detaily, dátumy a zoznam diel si možno prečítať na podrobnej životopisnej stránke Wikipedie. Nebudem to popisovať, vyberiem len veľmi zaujímavý moment na konci jeho života.

 V roku 1912 zažil veľké uznanie a aplauz na svojej pacifisticky ladenej prednáške od Akademického spolku pre literatúru a hudbu vo Viedni, keď predniesol reč „Empor ins Reich des Edelsmenschen“. Pri tejto príležitosti sa zoznámil s vplyvnou  mierovou aktivistkou Berthou von Suttner. Na chlapca, ktorý v útlom detstve dočasne stratil zrak z nedostatku A-vitamínu zavinenému biedou a hladom je to solídny úspech.

Napriek svojim poľutovaniahodným zakopnutiam sa Karl May stal známym, dokonca oslavovaným a uznávaným mužom s dobrým zabezpečením. Okrem jeho nutkania písať príbehy mu toto umožnili aj postoje jeho nemeckého spoluobčianskeho okolia, ktoré ho v ťažkých situáciách podržalo a ukázalo mu správnu cestu.  Nepochybne, jeho rodičia, katolícky spolok a vydavateľstvá, no najmä vydavateľ Muenchemayer boli spolutvorcami jeho morálneho vzostupu a úspechu v literatúre.

©text Ľudmila Balážová-Marešová

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/06/Karl-may-e1405602545318.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/06/Karl-may-e1405602545318.jpgadminHistorický krúžokseriál Idoly a omyly II10.časť Možno sa Vám bude zdať, že Karl May nie je dôstojný člen klubu  „Idoly a omyly II.“  Nevykonal žiadnu systémovú čertovinu v rámci historických vrásnení a cunami, ktoré sa prevalili dvadsiatym storočím. No jeho príbeh života sa stal predmetom usilovného klamania, zahmlievania alebo dôkladného cenzurovania za účelom „výchovy“ mládeže chtivej dobrodružstiev, ktoré on...