XIII. diel série

Jean Arthur Nicolas Rimbaud /1854-1891/

Básnik – symbolista, známa postava francúzskej poézie nielen svojou rannou tvorbou ale i cestovaním po Európe a Afrike, známosťou s ďalším „dekadentom“ Paulom Verlainom, účasťou vo francúzskej Komúne, znalosťou viacerých jazykov ale i obchodovaním so zbraňami.

To posledné sa slobodne odpublikovalo až v 90-tych rokoch 20. stor., keď Francúzsko uvoľnilo svoje archívy pre verejnosť. Z idolu všetkých beatnikov a detí kvetov sa zrazu stal obchodníkom so smrťou.

Dramatickú piruetu, ktorú jeden z najcharizmatickejších avantgardných básnikov zacvičil, sa aj mne ťažšie prijímalo. Rimbaud napísal väčšinu svojej poézie vo veku od 6 do 19 rokov. Potom už len slúžil v holandskej koloniálnej armáde, z ktorej po dvojdňovom nasadení v Indonézii dezertoval, aby cestoval ako zamestnanec cirkusu. Po blúdení Európou odišiel do Afriky, kde, ako sa vyjadril, cítil slobodného ducha. No nešlo mu len o pocit voľnosti, ale i o finančné zabezpečenie svoje a rodiny vo Francúzsku.

Svoju základňu si zriadil v Harrare. Vybudoval si imidž obchodníka so všetkými náležitosťami, okrem iných aj heterosexuálny profil a prešiel na cigary. Začal žiť iný život, so ženami, lebo ako je známe, eroticky debutoval ako priateľ svojho priateľa Paula Verlaina. Jeho nestabilná sexuálna orientácia bola zrejme zavinená výchovou v detstve, v ktorej dominovala despoticky jeho matka nazvaná v Arthurovej korešpondencii„La Daromphe“. Je to neologizmus odvodený Rimbaudom od Daronne. Je argotického pôvodu a je označovaný ako homofóbny.

„Rimba“vytvoril niekoľko ďalších neologizmov, ktoré zakomponoval do svojich básní. Citujem:

Ô flots abracadabrantesques
Prenez mon cœur, qu’il soit sauvé.

Ithyphalliques et pioupiesques

Leurs insultes l’ont dépravé !

V tejto slohe sú hneď tri zvýraznené žltou farbou.

Rimbaud okrem neologizmov prispel ku formálnemu modernizovaniu poetickej reči  vynálezom zvaným „vers libre“ –  voľný verš.*

Chcem zdôrazniť, že J.-A. Rimbaud bol tak ako v literatúre aj v obchode a cestovaní úspešný  muž.

Všetky jeho mladícke a búrlivácke dobrodružstvá  často spomínané v literatúre a publicistike skresľujú dojem o jeho povahovom profile. Akonáhle prestal písať, snažil sa zarobiť peniaze nielen pre seba ale i matku a sestry, nedal sa Verlainom zviesť opäť na homosexuálny chodníček a žil permanentne ako heterosexuál.

Je pravdou, že obchod so zbraňami bol súčasťou jeho tajného poslania v “Africkom rohu” v službe francúzskeho štátu a tvoril zrejme neoddeliteľnú súčasť jeho obchodovania so zlatom a slonovinou. Zbrane dodával do Etiópie, kde malo Francúzsko politický záujem.

Nadaný básnik, polyglot a cestujúci obchodník predčasne skonajúc bol stratou pre francúzsky štát.Či bol aj pomýleným a falošným  idolom? Nie, len dospelým mužom trčiacim v realite celou svojou mysľou.

Banniéres de mai

Aux branches claires des tilleuls

meurt un maladif hallali.

mais des chansons spirituelles

Voltigent parmi les groseilles,

Que notre sang rie en nos veines,

Voici s´enchevetrer les vignes.

J.A.Rimbaud, prvá sloha „Májové vlajky“

 

Májové vlajky /môj preklad/


Vo vetvách svetlých lipových

umiera choré hallali.

Ale piesne duchovné

doznievajú medzi krami ríbezlí,

nech naša krv ryčí vo vénach.

Tuná vpliesť si vinič do vlasov.

© text Ľudmila Balážová-Marešová

Zdroje údajov: Biografický román od Francoise d´Eaubonne: Vášnivý život Arthura Rimbauda, preklad do slovenčiny r.1966
Rozbor neologizmov v Rimbaudovej poézii
©text Ľudmila Balážová-Marešová

 

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/06/Rimbaud-e1405602450318.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/06/Rimbaud-e1405602450318.jpgadminHistorický krúžokFrancúzsko,seriál Idoly a omyly IIXIII. diel série Jean Arthur Nicolas Rimbaud /1854-1891/ Básnik – symbolista, známa postava francúzskej poézie nielen svojou rannou tvorbou ale i cestovaním po Európe a Afrike, známosťou s ďalším „dekadentom“ Paulom Verlainom, účasťou vo francúzskej Komúne, znalosťou viacerých jazykov ale i obchodovaním so zbraňami. To posledné sa slobodne odpublikovalo až v 90-tych rokoch 20. stor.,...