Bude Wikipédia obeťou cenzúry zo strany Googlu a Európskej únie? Podľa blogu publikovaného 6. augusta 2014 na webe Nadácie Wikimedia, ktorá vlastní encyklopédiu Wikipédia sa určité odkazy viac nezverejnia vo vyhľadávaní Googlu v Európe „ v mene práva na zabudnutie“.

Od 13. mája 2013 je Google povinný rešpektovať „právo na zabudnutie“ v zmysle výnosu Európskeho súdneho dvora. Tento zákon umožňuje jednotlivcom vymazať určité výsledky vyhľadavánia stránok obsahujúcich informácie o osobách, keďže tieto údaje už nie sú náležité.

Niekoľko minút po tejto správe Wikimedia publikovala iný článok odsudzujúci Európsky súdny dvor kvôli zamedzeniu prístupu k informáciám. Spoluzakladateľ Wikipédie Jimmi Wales uvrejnenil svoj článok v The Observer 1. alebo 2. augusta 2014, v ktorom sa zmienil o „zákone kompletne bláznivom, ktorý musí byť opravený“.

Právo vedieť proti právu na zabudnutie

Wikimedia vytvorila stránku, na ktorej uvádza svoje maily od Googlu s výzvou odstrániť niektoré jej odkazy. Túto stredu poobede musela Wikipédia odstrániť sedem článkov, aby sa neocitli vo výsledkoch vyhľadávania. Dva sú anglické, dva talianske a tri holandské.

Pred niekoľkými týždňami Le Monde kontaktoval Google, ktorý upresnil: „Výsledky vyhľadávania sú odstránené z referencií (odkazov na zdroje), pretože sa týkajú mena osoby.“ Článok nie je celkom odstránený. Stále je možné pristupovať k článkom cez Google použijúc iné kľúčové slová na vyhľadanie. Toto neoprávňuje Jimmiho Walesa vykrikovať o cenzúre.“

Nadácia sa drží anglosaského práva, ktoré uplatňuje právo vedieť pred právom na zabudnutie. Mnohé reakcie Američanov na rozhodnutie európskej justície hovoria: pre Američanov sa jedná o informáciu na internete, ktorá je ekvivalentná cenzúre tam, kde mnohí Európania vidia len úctu pred súkromím.

Komentár redakcie: Le Monde podáva problém videný konfliktne americko-európsky. No pravdou je skôr to, že na oboch stranách sú názorové protichodnosti. Aj v Európe je množstvo hlasov proti tomuto súdnemu rozhodnutiu. Zvláštny justičný jav má však iné vážnejšie následky. Články, z ktorých musí Wikipédia odstrániť odkazy na referencie, sa týmto stávajú nedôveryhodným zdrojom informácií a ako encyklopedické heslá strácajú hodnotu a tiež zmysel. Toto je skutočne závažný jav narúšajúci samotnú podstatu encyklopédie a jej raison d´être. Preto sa ozýva celkom pochopiteľne Jimmy Wales, ktorý založil toto médium práve na princípe práva všetkých ľudí na informácie a vzdelanie. A toto krédo si osvojilo mnoho redaktorov, ktorí pracujú dobrovoľne a zadarmo na projekte encyklopédie so zámerom poskytnúť vedenie a vzdelanie každému obyvateľovi zemegule.

©preklad a komentár Ľudmila Balážová-Marešová

Zdroj: Le Monde, Wikipédia.en

 

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/08/Jimi-Wales-423x460.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/08/Jimi-Wales-300x300.jpgadminKultúraFrancúzskoBude Wikipédia obeťou cenzúry zo strany Googlu a Európskej únie? Podľa blogu publikovaného 6. augusta 2014 na webe Nadácie Wikimedia, ktorá vlastní encyklopédiu Wikipédia sa určité odkazy viac nezverejnia vo vyhľadávaní Googlu v Európe „ v mene práva na zabudnutie“. Od 13. mája 2013 je Google povinný rešpektovať „právo na zabudnutie“ v zmysle výnosu...