Historická postava Franza Ferdinanda d´Esteho pôsobí tragicky a po prečítaní detailov atentátu až tragikomicky. To, ako zišiel zo sveta on sám a čo to znamenalo pre jeho dynastiu, si zaslúži hlbšiu sondu do vtedajších dynastických vzťahov. Tento následník trónu, ak sa nad všetkým zamyslíme dôslednejšie, mal jasnú šancu vtiahnuť Habsburgovcov do šťastnejšej budúcnosti.

Keby bol priebojnejší a menej dôverčivý, keby si dal záležať na bezpečnostných opatreniach, mohol sa stať nádejou pre národy Rakúsko-Uhorska. Ferdinand d´Este bol reformista, ktorý bojoval proti vplyvu Maďarov v Schönbrunne, čím si vyslúžil nenávisť ich politickej garnitúry. D´Estemu sa podarilo, napríklad, zamedziť používanie maďarčiny v rakúsko-uhorskej armáde. Až do roku 1918 bola dorozumievacím jazykom v nej nemčina práve vďaka jeho zásahu.

Mal tiež onakvejšie názory na pozíciu Slovákov v mnohonárodnom cisárstve. Z historických archívov sa dozvedáme, že jeho obľúbeným poradcom pre slovenskú otázku bol Slovák Milan Hodža, ktorý naňho dokázal priaznivo vplývať v prospech svojho národa.

Všetky tieto „inakosti“ popudzovali Franza Josepha I. a jeho vzťah k následníkovi bol veľmi napätý.

Z týchto faktov vyplýva aj to, že d´Este nemal len jedného nepriateľa. Hral konfliktnú politickú simultánku. Určite preto sa aj ocitol so svojím kabrioletom v slepej sarajevskej uličke, kde ho stretli guľky z pištole Gavrila Principa.

Tento monarcha by si zaslúžil prehodnotiť svoje dejinné pôsobenie a prepísať dôkladnejšie životopis. Z neho by pravdepodobne vyplynuli jeho odlišný historický obraz a predstava o perspektíve vývoja v Rakúsko-Uhorsku, možno by bola nastolená modernejšia, životaschopnejšia politika, ktorá by previedla zastaranú gerontokratickú vládu Františka Jozefa I. medzi súčasné dobre fungujúce konštitučné monarchie.

Toto sa neudialo aj kvôli povahovým vlastnostiam neobľúbeného následníka trónu, aj vďaka netransparentným politickým činom prestarnutého cisára a z dôvodu protichodných záujmov dvoch vládnucich strán v dualistickom štáte.

Zdroje:Historická revue č. 7/2014, Od Sarajeva k veľkej vojne, napísal Dušan Kováč, wikipedia.de

©Ľudmila Balážová-Marešová

 

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/08/F-F-d´Este-e1407335977278.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/08/F-F-d´Este-e1407335977278.jpgadminHistorický krúžokseriál Idoly a omyly IIHistorická postava Franza Ferdinanda d´Esteho pôsobí tragicky a po prečítaní detailov atentátu až tragikomicky. To, ako zišiel zo sveta on sám a čo to znamenalo pre jeho dynastiu, si zaslúži hlbšiu sondu do vtedajších dynastických vzťahov. Tento následník trónu, ak sa nad všetkým zamyslíme dôslednejšie, mal jasnú šancu vtiahnuť Habsburgovcov do...