Predtým, ako pristál 2. júna vo Varšave, ktorá je prvou etapou cesty vedúcej do Bruselu a Normandie, Barack Obama sa rozhodol pre opatrenie, ktoré oživí európsku diskusiu: redukovať úroveň povolených emisií z uhlia. Zo začiatku sa veľkí producenti uhlia zdráhali znižovať emisie. Podľa New York Times sa jedná o jednu z najsilnejších akcií, ktorú uskutočnila americká vláda v boji proti klimatickým zmenám.

Rozhodnutie sa udialo v rámci akčného plánu o klíme oznámeného Barackom Obamom 25. júna 2013. Prevezmúc Akt o zablokovaní Kongresu rozhodol sa obísť prekážku v zmysle predpisov a nie v zmysle legislatívy. Daroval jeden rok Agentúre na ochranu životného prostredia (EPA), aby ustanovila normy emisií.

Byť príkladom
Súčasné oznámenie plánu a cesta do Európy značia, že správa je jasná: s blížiacou sa konferenciou v Paríži 2015 chce Obama ukázať príklad, čo naznačil 28. mája vo svojom prejave na vojenskej akadémii West Point. Citát z prejavu: „Minulý rok som si myslel, že sa Amerika ocitne na prvom mieste v globálnom úsilí ochrániť planétu.“

USA sa angažuje v znížení emisií plynov do roku 2020 o 17% oproti roku 2005. Podľa Bieleho domu nové kvóty dané Obamom budú obsahom diskusie o klíme a energiách na schôdzi G7 5. Júna 2014 v Bruseli.

Detaily plánu mali byť oznámené v pondelok riaditeľkou EPA Ginou McCarthy. Agentúra rozhodla septembri 2013 o kvótach zahŕňajúcich budúce hodnoty. Jedná sa o útok na tie z aktivít, ktoré sú v USA u republikánov aj demokratov frontom proti diktátu Washingtonu.

V USA pracuje 1600 elektrární, z ktorých 600 vyrába elektrinu z uhlia, emituje 38% plynu CO2 a 31% skleníkových plynov. Podľa údajov z tlače by mali byť povinné znižovať svoje emisie o 30% vzhľadom k roku 2005 v rozpätí 15 rokov.

To nie je zlomyseľnosť
EPA bude robiť skúšku flexibilnosti. Obmedzenie emisií vojde do platnosti až o rok. Agentúra nenavrhuje systém nákupu emisií, neslávny „cap and trade“ (vymedz a obchoduj), ktorého byrokratický aspekt nebol zohľadnený pri zamietnutí zákona o životnom prostredí v 2009 v Senáte USA. Namiesto toho si USA vybralo inú formulu zákona. Dvanásť zmluvných štátov si odhlasovalo zákon so systémom nákupu emisií a viac ako tisíc starostov potvrdilo obmedzenie emisií plynov.

Prezident Obama mal oznámiť detaily zákona o emisiách. Nakoniec sa rozhodol prenechať rozhodnutie o nových limitoch na agentúru EPA, aby sa sám sústredil na iný populárnejší problém, ktorým je zdravie.
Preklad: ©PressburgStyle
Pokračovanie zajtra 3. Júna 2014

adminAnglofónne štátypolitikaPredtým, ako pristál 2. júna vo Varšave, ktorá je prvou etapou cesty vedúcej do Bruselu a Normandie, Barack Obama sa rozhodol pre opatrenie, ktoré oživí európsku diskusiu: redukovať úroveň povolených emisií z uhlia. Zo začiatku sa veľkí producenti uhlia zdráhali znižovať emisie. Podľa New York Times sa jedná o...