Tapie vs. Crédit lyonnaise

Koncom roku 1992 sa Bernard Tapie (BT) stal ministrom a prial si predať svoju firmu Adidas, aby sa vyhol konfliktu záujmu, čo napadol aj François Mitterrand. No Adidas v priebehu svojej ekonomickej obnovy zaznamenal straty. Preto zveril mandát na predaj banke Société de Banque Occidentale (SdBO), čo bola dcéra Crédit lyonnaise (CL). Crédit lyonnaise predala Adidas na účet Bernarda Tapieho vo februári 1993 za cenu stanovenú Bernardom Tapiem. Táto cena bola dve miliardy a 85 miliónov francúzskych frankov, čo činí podľa dnešného kurzu 472 mil. €. Bernard Tapie nenapadol tento predaj. Firmu skúšal márne predať za túto cenu spoločnosti Pentland v júli 1992. Potiaľto je kauza jasná.

Ale: B. Tapie bol daný do konkurzu bankou Crédit lyonnaise o rok neskôr v marci 1994. Táto banka jednostranne zrušila memorandum podpísané medzi ňou a Tapiem, ktoré predvídalo predaj celého obchodného majetku všetkých jeho firiem (záložné právo) za účelom vykrytia jeho dlhov a dala ho do konkurzu. Ešte predtým však v zmysle memoranda  založili Tapie a banka Crédit lyonnaise spoločný investičný fond, v ktorom bol vložený jeho majetok. Zrušenie memoranda priviedlo Tapieho na mizinu.

Zruinovaný a tiež nezvoliteľný ako politik sa Tapie viac začal zaujímať o predaj Adidasu zrealizovaný na jeho účet v CL. Zistil, že CL uskutočnila nekalý obchod, ktorým banka znovu predala Adidas investičnej skupine, z ktorej boli dve firmy offshore a mali opciu na opätovný predaj Adidasu Robertovi Louis-Dreyfusovi dovoľujúcu navýšiť predajnú cenu na 2,6 mld frankov (396 mil. € ) v prípade ekonomického vzostupu firmy (u nás tzv. karuselový obchod).

BT sa domnieval, že CL ho oklamala uskutočnením nekalého obchodu, ktorý spočíval v porušení jeho práva na lojalitu a práva na neutralitu počas predaja jeho firmy a inkasovať  svojich 400 mil. eur, ktoré mu mali vrátiť. No on sám nemohol zaútočiť na CL, pretože jeho firmy boli v likvidácii tiež u CL a nebol viac majiteľom BT finance, spoločnosti vlastniacu Adidas , čo je firma poškodená touto operáciou a ktorej cenné papiere náležali v stave kvázi-totality tiež CL (ktorá evidentne nemohla podať žalobu proti sebe samej).

Nebol to BT, ktorý brzdil súdne postupy čo trvali 15 rokov. Bol to správca konkurznej podstaty „Bernard Tapie Finance“ a jej menší podielnici, ktorí zakonzervovali akcie BT Finance nakúpené na burze v minulých rokoch de facto za peniaze Bernarda Tapieho.

Bernard Tapie dosiahol povolenie odvolať sa proti konkurzu a po viacerých vyhratých sporoch mu bola prisúdená 11. júla 2008 suma 403 mil. eur, ktorá pozostávala z 243 mil. náhrady škôd, 115 mil. pohľadávok a 45 mil. morálneho odškodnenia. Podmienky tohto odvolania a rozsudok arbitráže boli kontroverzné z hľadiska politiky a boli objektom viacerých dovolaní sa anulovať ich. Všetky tieto dovolania boli zamietnuté.

Predvolanie Súdneho dvora republiky, ktorý je kompetentný súdiť ministrov, bolo poslané aj Christine Lagarde, prezidentke MMF, aby sa zistilo, či sa nedopustila trestného činu. Preto bola vypočúvaná počas 24 hodín 23.-24. mája 2013 a umiestnená do stavu asistovaný svedok 24. mája 2013.

V inom trestnom konaní mimo ministrov bol Pierre Estoup, jeden z troch sudcov arbitrážneho tribunálu, za organizovaný podvod. Advokát BT, Maître Lantourne, a BT sám boli podrobení vypočúvaniu 28. júna 2013 tým istým žalobcom. Doklady z vyšetrovania ukázali, že Estoup a Lantourne boli úzko prepojení ešte pred rozhodnutím menovať arbitrážny tribunál.

Koncom mája 2013 oznámil Pierre Moscovici, minister hspodárstva a financií, že čelí revízii arbitráže z 2008. Štát ustanovil 10. júna 2013 žalobcu a CDR (Consortium de réalisation – štruktúra poverená spravovaním pasív banky „Crédit lyonnaise“ po jej kvázi-bankrote v 1993) podalo odvolanie proti rozsudku arbitráže.

  1. apríla 2014 bolo hlavné odvolanie (dovolanie sa anulácie) proti arbitráži podané štátnou inštitúciou CDR vyhlásené „Odvolacím súdom Paríža“ za nezvratné.

©preklad PressburgStyle

zdroj: wikipédia fr

https://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/06/Bernard_Tapie_2010_cropped-e1409168535654.jpghttps://svetvpreklade.sk/wp-content/uploads/2014/06/Bernard_Tapie_2010_cropped-e1409168535654.jpgadminEkonomikaAféry,FrancúzskoTapie vs. Crédit lyonnaise Koncom roku 1992 sa Bernard Tapie (BT) stal ministrom a prial si predať svoju firmu Adidas, aby sa vyhol konfliktu záujmu, čo napadol aj François Mitterrand. No Adidas v priebehu svojej ekonomickej obnovy zaznamenal straty. Preto zveril mandát na predaj banke Société de Banque Occidentale (SdBO),...